تحلیل پایداری و طراحی سیستم نگهدارنده تونل انحراف آب سد گدارخوش

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 483

فایل این مقاله در 19 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IESCONF01_003

تاریخ نمایه سازی: 3 اردیبهشت 1398

چکیده مقاله:

گستردگی حوزه و تنوع پروژه های مهندسی زیر زمینی در طراحی و همچنین در اجرا، پیشرفت های شگرفی بوجود آورده است. ویژگی خاص کارهای زیرزمینی تاثیرپذیری شدید آن از وضعیت زمین شناسی می باشد. بدلیل ناسازگاری شرایط زمین و تنوع شرایط، سعی شده است براساس مشاهدات و نتایج بررسی های آماری، معیارهایی تهیه و بر آن اساس پایداری فضاها و پیش بینی نگهداری مناسب با ضریب اطمینان کافی انجام شود. در این مقاله به بررسی خصوصیات زمین شناسی مهندسی و ژیوتکنیکی مسیر تونل انحراف اب سد گدارخوش واقع در استان ایلام پرداخته می شود که این تونل به طول 550 متر به شکل نعل اسبی حفاری شده و این تونل در واحدهای شیلی مارنی گورپی با طبقه بندی RMR در رده متوسط قرار میگیرد بنابراین با توجه به پارامترهای زمین شناسی مهندسی و طبقه بندی توده سنگ سیستم نگهداری مسیر تونل پیشنهاد گردید و سپس با توجه به نرم افزار Unwadge به تحلیل ناپایداری ساختاری در مسیر تونل پرداخته شده است و سپس گوه های مسیر تونل مشخص گردید و با توجه به وضعیت گوه ها، وضعیت سیستم نگهداری نهایی پیشنهاد گردید.

نویسندگان

یونس جام گوهری

دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس، ایران

عبداله یزدی

استادیار گروه زمین شناسی، واحد کهنوج، دانشگاه آزاد اسلامی، کهنوج، ایران

ابراهیم شریفی تشنیزی

دکتری ژیوتکنیک، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران