طراحی مدل ریاضی مدیریت دارایی و بدهی با استفاده از برنامه ریزی آرمانی در شرکت های بیمه ایرانی

سال انتشار: 1391
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 360

فایل این مقاله در 22 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JIRC-27-1_005

تاریخ نمایه سازی: 18 اسفند 1397

چکیده مقاله:

مدیریت دارایی و بدهی از مباحث مهم در برنامه ریزی استراتژیک موسسه های مالی است. هدف از این پژوهش، ارایه مدل مدیریت دارایی و بدهی در شرکت های بیمه است که با توجه به وجود اهداف متعدد و گاه متعارض و پیچیدگی حاصل از آن، از برنامه ریزی آرمانی جهت مدل سازی استفاده شد. جهت نیل به این هدف، ابتدا یکی از شرکت های بیمه در ایران به عنوان مطالعه موردی انتخاب و سپس صورت های مالی و روابط حاکم بر آنها به همراه شرایط خاص حاکم بر این شرکت ها مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت. در مدل ساخته شده تلاش می شود تا همراه با تحقق الزامات قانونی حاکم بر شرکت های بیمه، به اهداف مدیریتی همچون دستیابی به سهم خاصی در بازار و کاهش ضریب خسارت تا میزان مشخصی نیز برسیم. جهت حل مدل از نرم افزار لینگو و مطلب استفاده شده است. نتیجه حاصل از حل مدل، به تخصیص بهینه منابع (سرمایه گذاری بهینه) و تجهیز بهینه آن (جذب مقدار حق بیمه مشخص در هر رشته بیمه ای ) کمک می کند.

کلیدواژه ها:

مدیریت دارایی و بدهی ، برنامه ریزی آرمانی

نویسندگان

محمدرضا مهرگان

دانشیار دانشگاه تهران

علی رضا دقیقی اصلی

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز

حسن قالیباف اصل

استادیار دانشگاه الزهراء

لعیا ملکیان

کارشناس ارشد مدیریت مالی، دانشگاه الزهراء