مقایسه تاثیر سیرتحول فکری تشکیلاتی برکنشگری حزب الله لبنان و اخوان المسلمین مصر

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 487

فایل این مقاله در 28 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_POKN-13-26_006

تاریخ نمایه سازی: 18 اسفند 1397

چکیده مقاله:

جنبش های اسلامی معاصر از جمله جنبش های ضد هژمونیکی محسوب می شوند که در فرآیند تکاملی آنها، برخورداری از ایدیولوژی، رهبری کاریزماتیک و تشکیلات سازمانی منسجم در ماهیت کنشگری آنان حایز اهمیت است. ایدیولوژی، تعیین کننده آرمان و استراتژ ی جنبش های اسلامی است که در جذب توده ها و آماده نمودن آنان برای کنش فعالانه موثر است. در این راستا نقش رهبری در تدو ین، تفس یر و تحول ایدیولوژی از یک سو و برپا یی تشکیلات سازمانی منسجم و منعطف، جهت هدایت و جذب توده های مردمی به سمت کنش دینی سیاسی قابل توجه است. با توجه به ای نکه دو جنبش اخوان المسلمین و حزب الله از جمله جنبش های اسلامی هستند که سابقه چند دهه فعالیت سیاسی تشکیلاتی دارند اما به نظرمی رسد که جنبش حز بالله لبنان به دلیل بهره مندی از مولفه هایی چون ایدیولوژی انعطاف پذیر، ساختار تشکیلاتی منسجم ، رهبری کاریزماتیک و استراتژی های عمل گرایانه نسبت بهاخوان المسلمین در جذب توده های مردمی و تاثیرگذاری بر عرصه قدرت سیاسی، کنش فعالانه تر و موثرتری را از خود به نمایش گذاشته است.

نویسندگان

سمیه حمیدی

استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه بیرجند

پیمان زنگنه

مربی گروه علوم سیاسی دانشگاه بیرجند