بررسی رابطهی روابط اجتماعی و مشارکت در مدرسه بر موفقیت تحصیلی نوجوانان متخلف

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 466

فایل این مقاله در 18 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_AMA-2-7_013

تاریخ نمایه سازی: 18 اسفند 1397

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه ی روابط اجتماعی و مشارکت در مدرسه بر موفقیت تحصیلی نوجوانان متخلف در بین دانش آموزان دبیرستان های شهر زابل انجام شده است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از لحاظ روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری شامل دانش آموزان دبیرستان های شهر زابل در سال تحصیلی 96-97 میباشد. حجم نمونه به روش نمونه گیری تصادفی ساده و مطابق با جدول کرجسی مورگان 373 نفر انتخاب گردید. روش گردآوری داده ها از روش کتابخانه ای و میدانی بوده است. درروش میدانی از پرسشنامه های محقق ساخت که با توجه به ادبیات پژوهش تنظیم شده، استفاده شده است. برای انجام آماره های توصیفی از نرم افزار SPSS نسخه 22 و برای انجام تحلیل استنباطی از نرم افزار SMART PLS استفاده شده است. یافته ها نشان داد که روابط اجتماعی بر مشارکت مدرسه تاثیر قوی دارد. مشارکت مدرسه برموفقیت تحصیلی نوجوانان متخلف تاثیر ضعیفی دارد. روابط اجتماعی بر موفقیت تحصیلی نوجوانان متخلف تاثیر قوی دارد

نویسندگان

فرزانه واصفیان

دکتری برنامه ریزی درسی، عضو هییت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردستان

حبیب الله میرشکار

دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میمه اصفهان