بررسی اثر نانو رس بنتونیت بر پارامترهای مقاومت برشی خاک ماسه رس دار

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 463

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NCIE01_038

تاریخ نمایه سازی: 18 اسفند 1397

چکیده مقاله:

امروزه روشهای گوناگونی جهت بهبود و اصلاح مشخصات فنی و مکانیکی خاکها وجود دارد. در سالهای اخیر، استفاده از نانو ذرات در صنعت،سبب ورود محققین جهت انجام تحقیقات در این حوزه شده است. ازاینرو به کارگیری این مواد در مهندسی ژیوتکنیک موردتوجه محققین قرارگرفته شده است. ریز بودن و خاصیت پرکنندگی نانو ذرات میتوانند سبب بهبود تراکم و مقاومت خاکها گردد. همچنین به کارگیری نانو رسها در تثبیت خاک نسبت به روشهای دیگر به لحاظ فنی بسیار مطلوب است و شناخت تاثیرات مفید این فناوری در حوزه های مختلف محیط زیست، مواد، انرژی و امنیت ملی، گرایش به تولید نانو مواد و همچنین سرمایه گذاری در این حوزه رو افزایش داده است. در این مقاله، در ابتدا با انجام آزمایشهای مختلف نظیر دانهبندی، هیدرومتری، حدود اتر برگ، چگالی توده ویژه و تراکم استاندارد، خصوصیات خاک مورد آزمایش بررسی شد، سپس با انجام آزمایش برش مستقیم، اثر افزودن مقادیر مختلف نانو رس بر روی مقاومت برشی و پارامترهای متناظر با آن از طریق ترسیم نمودارهای پوش گسیختگی تنش جابجایی افقی بررسی گردید. بدین منظور، پارامترهای مقاومت برشی نمونه از طریق آزمایش برش مستقیم بر روی نمونه خاکهای با مقادیر مختلف نانو رس شامل؛ 0 ، 10 ، 15 ، 20 و 30 درصد بررسی شد. نتایج آزمایش های انجام شده نشان میدهند که افزودن نانو رس تا 15 درصد مقاومت برشی و پارامترهای خاک افزایش یافته و بعدازآن افزودن نانو رس بیشتر تاثیر چندانی بر روی مقاومت برشی خاک موردمطالعه ندارد.

نویسندگان

رضا کامگار

استادیار، گروه مهندسی عمران، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد،

هیثم حیدرزاده

استادیار، گروه مهندسی عمران، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد.

فاطمه نصیری اردلی

دانشجوی کارشناسی، گروه مهندسی عمران، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد.

میترا سلیمی ناغانی

دانشجوی کارشناسی، گروه مهندسی عمران، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد.