صوفی شهید، پژواک بلند عشق تحلیلی بر ابعاد شخصیتی سرمد کاشانی با نگاه تطبیقی بر مکاتیب هند

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 416

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

OSPL02_202

تاریخ نمایه سازی: 18 اسفند 1397

چکیده مقاله:

یکی از شخصیت های تصوف که با اعتقاد به تصفیه باطنی خواستار دگرگونی در جامعه خویش بود، سعیدا سرمد کاشانی است. برخی از او با عنوان صوفی شهید، پیر و مرشد و مجذوب برهنه یاد کرده اند و برخی دیگر او را یهودی خدانشناس، پیر مفسد و صوفی ملحد خوانده اند؛ اما هیچ یک از آنان حتی در منابع متاخر، متعرض مقام و مرتبت ایشان در تصوف و نقش اساسی او در ایجاد صلح و گسترش تفکر همزیستی ادیان و مکاتب در شبه قاره نشده اند. در این مقاله، مولف ضمن نقد و تحلیل ابعاد شخصیتی سرمد کاشانی و تعریف جایگاه ایشان در عرفان و تصوف هند، به اثبات این دقیقه میپردازد که سعیدا جزو پیشگامان و منادیان صلح کل در سرزمین هفتاد و دو ملت و خواستار دگرگونی در دنیای درون و بیرون خود بوده است و همچنین بر اساس متن اشعار او و بررسی تطبیقی مسلک ها و آیین های هندی و تصوف اسلامی، اثبات می شود که سرمد، حلقه ارتباط تعلیمات ایرانی اسلامی و تصوف هندی و واقف و جامع فرهنگ هر دو آیین بوده است.

نویسندگان

غلامرضا مستعلی پارسا

استاد دانشگاه علامه طباطبایی، گروه زبان و ادبیات فارسی

میثم خویینی

کارشناس ارشد دانشگاه علامه طباطبایی، گروه زبان و ادبیات فارسی