تشخیص ضعف های تکیه گاهی خط لوله با استفاده از ضربه قوچ

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 615

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

WSEC01_069

تاریخ نمایه سازی: 21 بهمن 1397

چکیده مقاله:

با پیشرفت تکنولوژی خطوط انتقال سیال شامل نفت، آب، بخار، گاز و ... پیچیده تر شده و نقش کلیدی در تاسیسات هر کشور عهده دار هستند. با افزایش عمر این خطوط، کاهش سختی تکیه گاه ها (در اصطلاح لقی تکیه گاه ها) باعث افزایش فشارهای گذرای اعمالی به سیستم لوله شده و احتمال شکست خط لوله و ایجاد خسارات مرتبط با آن را چندین برابر می کند. در مقاله حاضر روشی نوین جهت پایش سلامت خط لوله با استفاده از بررسی نتایج فشار و جابجایی ناشی از پدیده ضربه قوچ ارایه شده است. از آنجا که بررسی یک پارامتر سازه ای از جمله سختی تکیه گاه با استفاده از نتایج فشار سیال مدنظر است لذا تحلیل مدل با در نظر گرفتن اثرات تداخلی سیال سازه انجام شده است.فشارها و جابجایی ها در یک خط لوله برای سختی های مختلف تکیه گاهی با استفاده از روش های عددی MOC برای سیال و FEM برای سازه، محاسبه شده و نتایج بدست آمده با استفاده از الگوریتم ژنتیک جهت نزدیک شدن به سختی سیستم معیوب (موجود) بهینه سازی شده است. نتایج نشان دهنده ی دقت مناسب حل معکوس ضربه قوچ جهت تعیین سختی تکیه گاه ها می باشد.

نویسندگان

حسن قبادی

دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول

علیرضا کرامت

استادیار دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول

علی نوروزی

دانش آموخته کارشناسی دانشگاه تربت حیدریه