بررسی چالشها و موانع در استقرار ERP در دانشگاه شهیدبهشتی

سال انتشار: 1387
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 3,926

فایل این مقاله در 22 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IRERP01_009

تاریخ نمایه سازی: 8 آذر 1388

چکیده مقاله:

سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان از آخرین ابزارهای مدیریتی است که قادر است اطلاعات موجود در سازمان را با استفاده از فناوری اطلاعات درتمام حوزه های فعالیت سازمان به طور منسجم و یکپارچه جمع آوری نموده و این اطلاعات و نتایج حاصل از آن را در اختیار استفاده کنندگان آن در سطوح مختلف سازمان قرار دهد. به کارگیری سیستم ERP یک فعالیت با هزینه بالا می باشد که نسبت قابل توجهی از منابع سازمان را در بر می گیرد همچنین این فعالیت دارای درجه ریسک و عدم اطمینان زیادی می باشد چرا که اگر یک مدیریت ناصحیح صورت پذیرد به طور معکوس در حوزه های مختلف و در سطوح گوناگونی بر دانشگاه تاثیر گذاشته و در بعضی مواقع عملیات ا ساسی دانشگاه را به مخاطره می اندازد. در این پژوهش پس از بررسی ادبیات موضوعی و مذاکره با خبرگان و متخصصان ERP موانع پیاده سازی سیستم های ERP شناسایی شده و سپس به دسته بندی این عوامل پرداخته شده است دسته اول موانع سازمانی، دسته دوم موانع فردی و دسته سوم موانع تکنولوژیکی می باشند سپس برای بررسی میزان تاثیرگذاری عوامل مذکور در پیاده سازی ERP در دانشگاه شهید بهشتی مبادرت به توزیع پرسشنامه در میان جامعه آماری تحقیق و بررسی نتایج حاصل از پرسشنامه پرداخته شد.

کلیدواژه ها:

برنامه ریزی منابع سازمان ERP ، موانع سازمانی ، موانع فردی ، موانع تکنولوژیکی

نویسندگان

بهارک مدرس کمالی

دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه شهید بهشتی

علیرضا طالب پور

استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی

امین عمید

استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی