پیش بینی بلندمدت هیدرولوژیکی در حوضه آبریز کرخه با استفاده از مدلSWAT

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 559

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SWAT01_009

تاریخ نمایه سازی: 30 دی 1397

چکیده مقاله:

پیش بینی بلندمدت هواشناسی در برنامه ریزی های و مدیریت منابع آب از اهمیت ویژه ای برخوردار است. استفاده از این پیش بینیها امکان تصمیم گیری مدیریتی را برای آینده و جلوگیری از خطرات احتمالی را میسر میسازند و ازاینرو نقش موثری در مدیریت ریسک منابع آبی دارا هستند. در این مطالعه تلاش شده است تا با استفاده از تلفیق نتایج حاصل از مدلهای پیش بینی جهانی آب وهوا و شبیه سازی هیدرولوژیکی حوضه کرخه با استفاده از مدل SWAT، قابلیت استفاده از چنین رویکردی در پیش بینی بلندمدت جریان در این حوضه مورد ارزیابی قرار گیرد. بدین منظور پیش بینی های بلندمدت هواشناسی بارش مدل گروهی چندگانه پیشبینی شمال آمریکا (NMME) در حوضه کرخه موردتوجه قرار گرفت و پس از ریزمقیاس نمایی با استفاده روش تحلیل همبستگی متعارف (CCA)، جهت شبیه سازی جریان در بازه زمانی 1 تا 9 ماهه به مدل SWAT حوضه معرفی گردید. ارزیابی جامع نتایج حاصله با استفاده از طیف متنوعی از روشهای پیوسته و احتمالاتی حاکی از مطلوبیت استفاده از چنین رویکردی در پیش بینی بلندمدت هیدرولوژیکی حوضه های آبریز میباشد.

نویسندگان

محمد فلاح کلاکی

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب دانشگاه تربیت مدرس

مجید دلاور

عضو هییت علمی گروه مهندسی منابع آب دانشگاه تربیت مدرس

اشکان فرخ نیا

مدیر گروه آبهای سطحی پژوهشکده منابع آب موسسه تحقیقات آب

سعید مرید

عضو هییت علمی گروه مهندسی منابع آب دانشگاه تربیت مدرس