بررسی تأثیر انواع سخت کننده ها بر روی مقاومت نهایی و شکل پذیری اتصال زانویی

سال انتشار: 1382
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,504

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICCE06_105_0505737887

تاریخ نمایه سازی: 25 مهر 1384

چکیده مقاله:

در این مقاله با استفاده از تحلیل اجزاء محدود، رفتار یک اتصال زانویی با انواع سخت کننده ها بررسی شده است .اتصا ل زانویی عملکرد بسیار پیچیده ای دارد و از نظر استاتیکی مسئله ای نامعین است که پار امترهای زیادی در رفتارسازه ای آن دخالت دارند . با ایجاد کامپیوترهای سریع و نرم افزارهای تحلیل گر اجزاء محدود، روش اجزاء محدودبه صورت روشی مناسب برای حل اینگونه مسائل درآمده است . در این تحقیق با استفاده از نرم افزارANSYS که توانایی تحلیل غیرخط ی مسائل را به روش اجزاء محدود دارا است، اتصال فوق مدلسازی ومنحنی های ممان- دوران اتصال زانویی با توجه به نوع آرایش سخت کننده ها ارائه شده و شکل پذیری و مقاومت نهایی آنها مورد مقایسه قرار گرفته است . سپس راه کارهایی، جهت تعیین آرایش سخت کننده ها پیشنهاد شده است.

نویسندگان

حامد صفاری

استادیار بخش مهندسی عمران دانشگاه شهید باهنر کرمان

امیراحمد هدایت

دانشجوی کارشناسی ارشد عمران دانشگاه آزاد اسلامی کرمان