تحلیل ترک خوردگی تیر بتنی با استفاده از مکانیک شکست غیرخطی و به روش ترک پخشی

سال انتشار: 1383
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 3,857

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

178_6853389925

تاریخ نمایه سازی: 13 مهر 1384

چکیده مقاله:

بررسی رفتار اعضای بتن مسلح نیازمند بررسی نحوه گسترش ترک و اثرات آن بر رابطه تنش –کرنش در محیط ترک خورده است. به دلیل وجود آرماتورهای مسلح کننده ،مکانیزم گسترش ترک در ناحیه مسلح شده عضو به صورت گسترش ریزترکها در مقابل گسترش ترک منفرد در ناحیه غیر مسلح بتن می باشد، به این دلیل استفاده از ترک پخشی برای مدلسازی اعضای بتن مسلح کاربرد مناسبی دارد. قابلیت کاربرد و دقت این روش بستگی تام به دقت مدلهای فرض شده برای رفتار بتن در فشار ،کشش و برش دارد. پس از انتخاب مدلهای رفتاری مناسب و بر پایه مفاهیم مکانیک شکست غیر خطی و روش ترک پخشی یک نرم افزار تحلیل تهیه شده است. با استفاده از نرم افزار تهیه شده چند تیر بتن مسلح و غیر مسلح مدلسازی و نتایج به دست آمده با نتایج آزمایشگاهی مقایسه شده است. نتایج در مورد تیر بتن مسلح و تیر غیر مسلح دارای ترک اولیه با نتایج آزمایشگاهی تطابق خوبی نشان می دهد اما در مورد تیر غیر مسلح بدون ترک اولیه که در تحلیل المان مرزی فرو جهش مشاهده شده است پس از عبور از بار حداکثر ناپایداری مشاهده می شود. این امر نشان دهنده آن است که استفاده از روش آزمایش کنترل تغییر مکان, امکان مدلسازی رفتار پس از بار حداکثر در بعضی از مسایل گسترش ترک را ندارد

کلیدواژه ها:

مکانیک شکست غیر خطی ، ترک ، ترک پخشی ، روش آزمایش کنترل تغییر مکان ، اجزا محدود ، تیر بتن مسلح

نویسندگان

محمد رحیمیان

عضو هیئت علمی گروه عمران دانشکده فنی دانشگاه تهران

آرزو امدادی

دانشجوی دکترای سازه دانشکده فنی دانشگاه تهران

نیکلاس علی لیبر

دانشجوی دکترای سازه دانشکده فنی دانشگاه تهران