برنامه ریزی، کنترل پروژه و موازنه زمان هزینه با روش مسیر بحرانی (CPM) مطالعه موردی: پیجوئی و اکتشاف کانسار (انگوران)

سال انتشار: 1383
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 9,871

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IMEC01_120

تاریخ نمایه سازی: 14 اسفند 1384

چکیده مقاله:

در این مقاله ضمن بررسی ویژگی های روش مسیر بحرانی (CPM) برای پروژه اکتشافی کانسار سرب و روی انگوران و تعیین فعالیتهای بحرانی، اقدام به بررسی منحنی هزینه -زمان شده است و مقدار کمینه هزینه (مشتمل بر هزینه های مستقیم و غیر مستقیم ) بدست آمده است . نتایج نشان میدهند، در هر شرایطی نمی توان با افزایش دادن زمان، هزینه را کاهش داد، چرا که با افزایش زمان، تاثیر هزینه های غیرمستقیم بیشتر شده و باعث افزایش هزینه کل پروژه می شود . در این مطالعه تعداد ٢٩ فعالیت همراه با تقدم و تاخرهای شبکه ای مورد بررسی قرار گرفت که در نتیجه تعداد ٢٢ فعالیت بر روی مسیر بحرانی ظاهر گردید . با تغییر دادن زمانهای شناوری و نیز اعمال هزینه های ضربتی (طی زمان ضربتی ) تعدادی از فعالیتهای بحرانی مقدار هزینه کمینه برابر با 6030/4 میلیون ریال و در زمان ١٠٢ هفته به دست آمد.

نویسندگان

امید اصغری

دانشجوی دکترای اکتشاف معدن – دانشگاه صنعتی امیرکبیر

سیدحمید سکاکی

هیئت علمی دانشکده مهندسی معدن، متالورژی و نفت - دانشگاه صنعتی امیرکب

مهدی یاوری

هیئت علمی دانشکده مهندسی معدن - دانشگاه تهران

فاطمه سلطانی

دانشجوی کارشناسی مهندسی اکتشاف معدن- دانشگاه صنعتی امیرکبیر