نقش ورزش باستانی (زورخانه) بر شخصیت سازی کودکان

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,693

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ASSH02_057

تاریخ نمایه سازی: 30 دی 1397

چکیده مقاله:

زمینه و هدف: هدف از این تحقیق بررسی عوامل تاثیرگذار در ورزش باستانی بر رشد جسمی، ذهنی، اجتماعی و از همه مهم تر شخصیت سازی کودکانی که تازه وارد این ورزش شده اند می باشد.روش کار: روش این تحقیق مروری است و با مراجعه به اسناد و مدارک آیین نامه و قوانین ورزش باستانی و مطالعات کتابخانه ای و با مراجعه به زورخانه های سطح استان کرمانشاه و جمع آوری اطلاعات از طریق نحوه آموزش مربیان به کودکان رده سنی خردسال و نونهال اطلاعات مورد نیاز جمع آوری و نتیجه گیری صورت گرفته است.یافته ها: این تحقیق به صورت مروری و مطالعاتی میباشد.شخص محقق به این نتیجه می رسد که ورزش باستانی(زورخانه)نقش فراوانی در الگوسازی شخصیت کودکان دارد زیرا این الگوهای رفتاری مانند حرمت گذاشتن به پیشکسوتان رعایت آیین ایستادن در گود و... همه در سنین پایین در شخصیت کودک شکل میگرد و سرمشق کودک برای آینده میشود. کودک از سنین پایین حرمت گذاشتن.اجازه گرفتن و...را به صورت اجرا در ورزش یاد میگیرد.نتیجه گیری: بایستی این ورزش بومی و محلی را خوب معرفی کنیم و بر روی تاثیرات آن بر ابعاد مختلف اخلاقی، شخصیتی، جسمانی و فرهنگی شناخت کافی به افراد جامعه به ویژه کودکان و نوجوانان داده شود، تا از این طریق بتوان اساطیر و شخصیت های فرهنگی و تاریخی خود را الگوی خود قرار داده و تلاش نماییم تا خصلت های خوب انسانی حفظ گردند.

نویسندگان

محمدسعید کیانی

دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

لیلا نظری

کارشناس ارشد، گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران