تدوین استراتژی به کارگیری قطارهای سریع السیر در ایران

سال انتشار: 1388
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 2,696

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICSM04_039

تاریخ نمایه سازی: 16 آبان 1388

چکیده مقاله:

با توسعه روزافزون صنعت حمل و نقل از جمله راه آهن در جهان و اهمیت ارزش زمان د رمسافرتهای تجاری، سیاحتی و ... ، احداث و راه اندازی راه آهن سریع السیر روز به روز از اهمیت بیشتری برخوردار می گردد به طوری که روشهای متعدد و مدرنی به کار گرفته شده و سیستم های گوناگونی ا زجمله قطارهای سریع السیر ( مگ لو) و ریلی توسعه یافته است دراین میان مگ لو دارای مزایای بیشتری نسبت به سیستم راه آهن سریع السیر ریلی است و مورد توجه بسیاری از کشورها ا زجمله ایران قرارگرفته است اما علیرغم این توجه تاکنون استراتژی مناسبی جهت به کارگیری آن در کشور تدوین نشده است راه اندازی مگ لو بدون وجود یک استراتژی صحیح می تواند کشور را با هزینه های هنگفت ناشی از تغییرات تکنولوژیکی و فنی مواجه نماید لذا هدف از انجام این تحقیق، پاسخ به این نیازها و نیز امکان سنجی به کارگیری مگ لو با دیدگاه استراتژیک بوده است همچنین به عنوان یک مطالعه موردی، امکان سنجی راه اندازی مگ لو در مسیر تهران - مشهد مورد بررسی قرار گرفته است نتایج حاصله بیانگر توجیه پذیر بودن به کارگیری مگ لو در مسیر فوق بوده است.

کلیدواژه ها:

قطارهای سریع السیر مغناطیسی ( مگ لو) ، قطارهای سریع السیر ریلی ، استراتژی ، نقاط قوت ، نقاط ضعف ، تهدیدها ، فرصت ها

نویسندگان

حمید یعقوبی سرای

رئیس گروه قطارها