بررسی اثرات مقادیر مختلف فسفر بر عملکرد و اجزا عملکرد گندم

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 488

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

EMAA13_017

تاریخ نمایه سازی: 1 دی 1397

چکیده مقاله:

با توجه به بالا بودن سطح زیر کشت گندم در دهلران از یک طرف و از طرف دیگر استفاده بی رویه بهره برداران بخش از کودهای شیمیایی خصوصا کودهای فسفر به منظور افزایش عملکرد و نیز قیمت بالای این کود و از همه مهمتر به هم زدن تعادل نسبی عناصر غذایی در خاک ومسایل زیست محیطی دیگرو همچنین آهکی بودن خاکها باعث گردید تا از طریق این پروژه تاثیر میزان های متفاوت فسفر بر کاهش مورد بررسی قرار گیرد و همچنین با توجه به نتایج و قراین موجود مبنی برامکان تاثیر مصرف فسفر در افزایش حلالیت عناصر غذایی و افزایش قابلیت جذب آنها (از طریق کاهش موضعی اسیدیته خاک) که بتوان کاهش و یاعدم مصرف کودهای دیگرو نیزافزایش عملکرد در زراعت گندم در شرایط آبی در بر داشته باشد نایل آمد. در این راستا به منظور بررسی بر هم کنش مقادیر مصرفی فسفر (کاهش یا عدم مصرف آن) در کنار افزایش عملکرد محصول گندم اثرسه سطح مصرف فسفر به صورت P2O5 : P0 - P30 – P60 بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در مزارع گندم آبی شهرستان دهلران به مدت دو سال زراعی اجراشد

کلیدواژه ها:

نویسندگان

زینب سبزی

کارشناس مرکز تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی ایلام

کاظم سیاوشی

کارشناس مرکز تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی ایلام