مقایسه شاخص های خشک سالی هواشناسی در اهواز

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 625

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CGEI03_011

تاریخ نمایه سازی: 1 دی 1397

چکیده مقاله:

خشکسالی یکی از بلایای زیان بار طبیعی می باشد و به کمبود مستمر و غیر طبیعی بارش و رطوبت گفته می شود که دارای اثر تدریجی بوده و در دوره زمانی طولانی مدت رخ می دهد. در این مطالعه با استفاده از داده های بارندگی (فصلی) شهرستان اهواز طی سال های 1992تا 2010 برای ارزیابی شاخص های خشکسالی استفاده شد. به منظور برآورد پایش خشکسالی، از شاخص های استاندارد بارش سالانه (SIAP)، درصد نرمال(PNI)، ناهنجاری بارش(RAI) و دهک های بارندگی(DI) استفاده شد. طبق نتایج بدست آمده و مقایسه شاخص های به کار گرفته شده خشکسالی در شهرستان مورد مطالعه در دوره آماری مورد بررسی طبق شاخص SIAP در رده نرمال با فراوانی 39 درصد بود. شاخص PNI در رده بسیار شدید با فراوانی 41/56 درصد و شاخص RAI در رده متوسط با فراوانی 35/71 درصد بودند. درخصوص شاخص (DI) نیز نتایج نشان داد که 87/5 درصد از سال های مورد مطالعه در طبقه خشکسالی شدید قرار داشتند. بنابراین می توان نتیجه گرفت که شدیدترین خشکسالی مربوط به شاخص (DI) طی سال های 1992، 200، 2005و2008 ، در رده خیلی زیاد کمتر از نرمال با فراوانی 87/5 درصد می باشد.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

هایده شاهون وند

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب دانشکده کشاورزی دانشگاه ملایر

مریم بیات ورکشی

استادیار مهندسی منابع آب دانشکده کشاورزی دانشگاه ملایر