طراحی الگوریتم جداسازی صدای خواننده ی فارسی زبان از موسیقی همراه، مبتنی بررو ش های تشخیص گام

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 822

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CECCONF05_013

تاریخ نمایه سازی: 1 دی 1397

چکیده مقاله:

جدا کردن صدای آواز از موسیقی در بسیاری از برنامه های کاربردی مانند تشخیص اشعار، شناسایی خواننده و بازیابی اطلاعات موسیقی کاربرد فراوان دارد. اگرچه جدایی گفتار به طور گسترده مورد مطالعه قرار گرفته است، اما جدایی آواز از موسیقی همراه آن کمتر مورد بررسی قرار گرفته است. موسیقی سنتی و صدای خوانندگان ایرانی به دلیل پیچیدگی و قواعد خاصی که دارد سبب شده است تا تحقیقات زیادی در این زمینه انجام نگیرد، اما در مورد موسیقی غربی به دلیل ساختار نسبتا سادهی صدای واج ها موجب شده است تا با استفاده از ویژگیهایی نظیر تعداد کلمات ادا شده و تشخیص گام به راحتی بتوانند عملیات قطعه بندی را براساس تشخیص نوع آنها نیز انجام دهند. در این مقاله روشی خودکار و کارآمد ارایه شده است که در آن بر پایه ی ویژگی استخراج شده و فواصل فرکانسی آنها در قطعات جداسازی شده، میتوان گام صدای خواننده و عملیات جداسازی از موسیقی را با دقت قابل قبول انجام داد. دقت ترکیب ویژگی ها و انتخاب ویژگی به کمک الگوریتم فراابتکاری پرش قورباغه در حدود %94 میباشد، همچنین نتایج این روش با استفاده از کاهش بعد به کمک شبکهی عصبی MLP نیز دارای دقت قابل قبول %90 میباشد که نشان از نرخ بازشناسی قابل قبول روش ارایه شده به کمک ترکیب ویژگیها و انتخاب بهترین ویژگیها با ارزش اطلاعاتی بالاتر میباشد.

نویسندگان

صادق نادری

کارشناسی ارشد، دانشکده مکاترونیک، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران.

اعظم باستان فرد

استادیار، دانشکده مکاترونیک، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران.