بررسی تجربی و نظری استخراج مایع-مایع سیستم سه جزیی ( آب + اسید فسفریک - 1 + پنتانول ) در دمای 308/2 کلوین

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 838

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NRCP04_036

تاریخ نمایه سازی: 23 آذر 1397

چکیده مقاله:

در این تحقیق، مطالعه تجربی استخراج اسید فسفریک از محلول آبی با استفاده از حلال آلی، -1 پنتانول، در دمای308/2 کلوین و فشار اتمسفریک بررسی شد. داده های حلالیت با استفاده از روش نقطه ی ابری شدن اندازه گیری شدند. داده های خطوط رابط به کمک روشهای تیتراسیون اسید- باز، کارل- فیشر و ضریب شکست به دست آمدند. بهمنظور سنجش توانایی حلالها در استخراج اسید فسفریک از محلول آبی، ضرایب توزیع و فاکتورهای انتخاب پذیری برای سیستم آب + فسفریک اسید - 1 +پنتانول گزارش شدهاست. داده های تجربی خطوط رابط به کمک نرم افزار اسپن و با مدل ترمودینامیکی NRTL شبیه سازی و ارزیابی شد. طبق نتایج ضرایب توزیع برای سیستم آب + اسید فسفریک – 1 + پنتانول مقادیر بالایی میباشد، که نشان میدهد این حلال برای فرایندهای خالص سازی مناسب میباشد.

نویسندگان

سیدعلی ترابی

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، فرایندهای جداسازی، دانشگاه گیلان،

حسین قنادزاده گیلانی

استاد گروه مهندسی شیمی، فرایندهای جداسازی، دانشگاه گیلان،