اثر میکروپلاستیک ها بر ساختار جمعیتی باکتری های دریایی درون بسترزی در رسوبات ساحلی استان هرمزگان

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 894

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

AREEO01_055

تاریخ نمایه سازی: 23 آذر 1397

چکیده مقاله:

تجمع زباله های پلاستیکی به دلیل مصرف بالا و تجزیه ناپذیری بسیار کند یکی از مشکلات زیست محیطی امروزی در سطح جهانی است. هرچند که به تازگی پلاستیک های تجزیه پذیر (Degradable plastics) تولید و وارد بازار شده اند اما این گونه پلاستیک ها نیز به دلیل زمان ماندگاری بالا و بسته به مواد سازنده حتی ممکن است سال ها در محیط باقی بمانند. تولید بخش عظیمی از پلاستیک ها به صورت نیز به مخاطرات زیست محیطی افزوده است. تقریبا 70% از زباله های پلاستیکی که یا به صورت مستقیم و یا از طریق رودخانه ها و جزر و مد به اکوسیستم های دریایی وارد می شوند، در نهایت در بستر دریاها رسوب می کنند. این مسیله به ویژه در ناطق ساحلی که نقش اساسی در اکوسیستم های دریایی را دارند اهمیت پیدا می کند. این زباله تحت تاثیر عوامل محیطی از جمله نور، رطوبت و دما به ذرات ریزتری شکسته می شوند. میکروپلاستیک ها که موضوع اصلی این طرح هستند، به ذراتی با اندازه کمتر از 5 میلی متر گفته می شود که به معضلی بزرگ در اکوسیستم های دریایی به ویژه ساحلی بدل شده اند. با وجود پژوهش های رو به گسترش درباره اثرمنفی زباله های پلاستیکی، دانش در زمینه اثر آن ها روی رسوبات دریایی، عملکرد اکوسیستم و میکروارگانیسم های درون بسترزی بسیار محدود است. این پروژه با این هدف در رسوبات استان هرمزگان (سواحل بندرعباس) در چهار ایستگاه با درصد آلودگی میکروپلاستیکی متفاوت و در منطقه بالای جزر و مدی انجام گرفته است. این پروژه در قالب یک بررسی همه جانبه علاوه بر مطالعه تغییرات ایجاد شده در ساختار جمعیتی میکروارگانیسم ها با تاکید بر باکتری های بر اساس rDNA s16 و متد Next Generation Aquencing در ایستگاه های مورد بررسی، همچنین به بررسی سایر فاکتورهای محیطی مختلف (شامل دانه بندی، سنجش کل محتوی کربن آلی رسوب TOC و پتانسیل اکسایش- کاهش) و فاکتورهایی که احتمال افزایش غلظت آن ها در محیط (شامل آلاینده های آلی پایدار POPs و آلودگی های فلزی)، به دلیل حضور میکروپلاستیک ها می رود، خواهد پرداخت.

نویسندگان

مریم یزدانی فشتمی

دانشکده علوم زیستی، دانشگاه خوارزمی

شهربانو عریان

دانشکده علوم زیستی، دانشگاه خوارزمی

محمدعلی زاهد

دانشکده علوم زیستی، دانشگاه خوارزمی

مهرشاد طاهری

دانشکده علوم زیستی، دانشگاه خوارزمی