بازاریابی الکترونیکی و تاثیر آن در فروش محصولات کشاورزی در استان آذربایجان غربی

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,468

فایل این مقاله در 18 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IMSYM04_090

تاریخ نمایه سازی: 5 آذر 1397

چکیده مقاله:

هدف از انجام این مقاله بازاریابی الکترونیکی و تاثیر آن در فروش محصولات کشاورزی در استان آذربایجان غربی محصول سیب و انگور در شهر ارومیه می باشد. این تحقیق از لحاظ روششناسی یک تحقیق کاربردی محسوب میشود. با توجه به محدود بودن جامعه آماری، از روش سرشماری استفاده می شود و همه آنها انتخاب می شوند. برای جمع آوری اطلاعات با استفاده از مصاحبه از کارشناسان و نخبگان و تهیه پرسشنامه ارجحیت بندی عوامل و شاخصهای موثر بر بازاریابی الکترونیک در محصولات کشاورزی، پرسشنامه ها در جامعه نمونه توزیع و گردآوری شد و سپس با استفاده از نرم افزار Expert choice مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته های پژوهش نشان داد که مهمترین معیار عوامل درون سازمانی با ضریب 0/863 می باشد، سپس به ترتیب عوامل مرتبط با وبسایت شرکت ها با ضریب 0/232، عوامل مرتبط جهانی 0/200 و عوامل مرتبط با محیط بیرونی 0/050 خواهد بود.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

مریم سرداری کاوکانی

مدرس گروه مدیریت و حسابداری ،دانشگاه پیام نور ارومیه

هادی آقامحمدی

دانشجوی کارشناسی پیوسته مدیریت دولتی ، دانشگاه پیام نور، ارومیه، ایران