مطالعه مقایسه ای سه روش کلرومتری تعیین آهن در محلولهای آبی

سال انتشار: 1388
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 2,038

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NCCEESLAMSHAR01_192

تاریخ نمایه سازی: 9 آبان 1388

چکیده مقاله:

در این مطالعه سه روش کلرومتری 5- سولفوسالیسیلیک اسید ( SSA) ، 1 و 10 فنانترولین (O-Phen) و تیوسیونات (SCN) برای تعیین آهن کل در غلظتهای کمتر از ppm10 در محلولهای آبی مقایسه می شود. طول موجهای ماکزیمم جذب برای سه کمپلکس Fe(SSA)3 -4 و Fe(SCN)6 -3 و Fe(Phen)3 +2 به ترتیب در 425و 480 و 510 nm به دست آمد و ارتباط خطی بین جذب نور و غلظتهای محلولهای استاندارد در طول موجهای ماکزیمم تعیین شد. سپس آهن کل محلولهای استاندارد یکسانی براساس سه روش تعیین و درصد خطای نسبی آنها بررسی شد. پایین ترین درصد خطاهای نسبی نتایج به روش SSA مشخص می کند که این روش می تواند برای تعیین دقیق و سریع آهن کل در غلظتهای کمتر از 10ppm با اطمینان استفاده شود.

نویسندگان

رقیه فهام

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند