مدیریت طرح تنفس وبهره وری بهینه با توجه به کاهش درآمد های ناشی از توقف بهره برداری

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,105

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CHJTEM01_017

تاریخ نمایه سازی: 5 آذر 1397

چکیده مقاله:

برنامه استراحت و تنفس جنگل با توجه به اعتبارات، امکانات، فرصتها، چالشها و محدودیتهای موجود ارایه گردیده است که هدف اصلی آن حفاظت موثر از جنگل و انجام عملیات اجتناب ناپذیر در مدیریت جنگل میباشد اجرای برنامه استراحت و تنفس جنگل به دلیل شرایط نامساعد اقلیمی و تهدیدات آن، وضعیت نامناسب عرصه های منابع طبیعی و محیط زیست و بهره برداری بیرویه در سطوح مختلف بخصوص در جنگل های شمال یا به عبارت بهتر هیرکانی که بقایای طبیعی دوران سوم زمین شناسی و از جنگلهای پهن برگ طبیعی دنیا بوده، به صورت جدی در حال پیگیری از سوی سیاستگذاران و سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور میباشد.. برنامه استراحت و تنفس جنگل با توجه به اعتبارات، امکانات، فرصتها، چالشها و محدودیتهای موجود ارایه گردیده است که هدف اصلی آن حفاظت موثر از جنگل و انجام عملیات اجتنابناپذیر در مدیریت جنگل میباشد. برای تحقق طرح میتوان از طریق منابع درآمدی مختلف از قبیل تهیه طرح های سازگار با اکوسیستم های جنگلی، برداشت چوب از جنگلهای دستکاشت جلگهای و در صورت امکان درختان ریشهکن و همینطور صاحبان صنایع و نهایتا اختصاص حداقل مبلغ یکصد ریال از قیمت فروش هر لیتر بنزین، این طرح را به بهترین شکل انجام داد.

نویسندگان

امیرحسین فیروزان

عضو هیات علمی گروه جنگلداری ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

سیدمازیار رضوی

دانش آموخته دکتری جنگلداری،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات،ایران

مهسا حکیمی عابد

عضو هیات علمی گروه محیط زیست ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

سیدآرمین هاشمی

عضو هیات علمی گروه جنگلداری ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان