نقش زیبایی شناسی پایدار در دست یابی به محصولات زیست پایدار

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 640

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

DIDIA01_023

تاریخ نمایه سازی: 20 آبان 1397

چکیده مقاله:

مفهوم پایداری در دهه 1970 میلادی، نتیجه آگاهی بشر نسبت به مسایل زیست و مشکلات فرهنگی - اجتماعی و اقتصادی می باشد. توسعه پایدار مشتمل بر چهار بعد زیست محیطی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. در طراحی محصولات، عوامل تاثیرگذار زیادی وجود دارند و محصولات مختلف مراحل طراحی خاصی را طی می کنند که در درجه اول، این مراحل نیازمندی آگاهی از فرهنگ و خواسته های جامعه هدف می باشد. محصولاتی که مردم در زندگی روزمره استفاده می نمایند، اهمیت خاصی در زندگی و فرهنگ ایشان دارد و یکی از اصول طراحی پایدار توجه به عوامل اجتماعی و محیطی در طراحی محصولات است. زیباشناختی یک محصول قادر است با تاثیر بر عواطف فردی به آگاهی بخشی در جهت افزایش پایداری منجر شود. ازاین رو، پژوهش حاضر با هدف بررسی و تحلیل عناصر زیبایی شناسانه محصولات زیست پایدار، به بررسی نسبت مقوله های زیباشناسی با پایداری با روش توصیفی- تحلیلی پرداخته شده است. به همین منظور ابتدا به رویکرد پایداری و تاثیر آن بر ارتباط انسان و محیط و سپس به بیان مفاهیم زیبایی شناسی جهت دست یابی به پایداری در طراحی محصول پرداخته شده است.

نویسندگان

فرزانه هنربخش

عضو هییت علمی گروه طراحی صنعتی، دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران.

مرضیه اله دادی

عضو هییت علمی گروه طراحی صنعتی، دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران