تاثیر 12 هفته تمرین ترکیبی (هوازی مقاومتی) بر مقادیر میوستاتین پلاسمایی نوجوانان چاق

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 402

فایل این مقاله در 18 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JSP-7-27_006

تاریخ نمایه سازی: 23 آبان 1397

چکیده مقاله:

هدف از این پژوهش ،بررسی تاثیر 12 هفته تمرین ترکیبی (هوازی مقاومتی) بر مقادیر میوستاتین پلاسمایی نوجوانان چاق میباشد. این مطالعه از نوع نیمه تجربی بوده و به منظور انجام آن، 30 نوجوانان چاق به طور تصادفی به دو گروه تجربی (قد 81/159 سانتیمتر، وزن 114/94 کیلوگرم و سن 83/15 سال) و گروه کنترل (قد 85/161سانتیمتر، وزن 824/86 کیلوگرم و سن 24/14 سال) تقسیم شدند. گروه تجربی، برنامه تمرین ترکیبی هوازی شامل دویدن روی نوار گردان به مدت 20 دقیقه و تمرین مقاومتی با شدت 70% یک تکرار بیشینه( RM1) با 10تکرار در هر حرکت برای دو نوبت را به مدت 12 هفته انجام دادند. درحالی که گروه کنترل هیچ مداخله ای دریافت نکردند و تنها پیگیری شدند. به منظور سنجش میزان پلاسمایی میوستاتین، نمونه خونی طی دو مرحله و در حالت ناشتا، 48 ساعت قبل و بعد از تمرینات گرفته شد. جهت مقایسه درون گروهی از آزمون تی همبسته و برای مقایسه بین گروهی از آزمون تی مستقل استفاده گردید. نتایج نشان داد که مقادیر وزن (004.0P=)، درصد چربی(013.0P=)، شاخص توده بدنی( 006.0P=) و میوستاتین (000.0P=) متعاقب انجام 12 هفته تمرین ترکیبی بهطور معناداری کاهش یافت؛ اما حداکثر اکسیژن مصرفی (011.0P=) به طور معناداری افزایش را نشان داد (05.0≤P)؛ بنابراین، میتوان نتیجه گیری کرد که 12 هفته تمرین ترکیبی، وزن، درصد چربی، شاخص توده بدنی و مقادیر پلاسمایی میوستاتین را در نوجوانان چاق کاهش میدهد؛ لذا، اجرای برنامه تمرینی ترکیبی ممکن است در کاهش میوستاتین ،پیشگیری آتروفی و کاهش توده عضلانی نوجوانان چاق موثر باشد.

نویسندگان

ایمان زکوی

کارشناسی ارشد، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده علوم پزشکی آبادان، آبادان، ایران