بررسی و تحلیل هندسی فرش های محرابی دوره صفویه

سال انتشار:

1388

نوع سند:

مقاله ژورنالی

زبان:

فارسی

مشاهده:

429

فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_GOLJAM-5-14_008

تاریخ نمایه سازی: 19 آبان 1397

چکیده مقاله:

این مقاله به بررسی و تحلیل هندسی نقوش فرش های محرابی دوره صفویه می پردازد. فرش های محرابی به عنوان گروهی از فرش های ایرانی، در دوره صفویه از اهمیت ویژه ای برخوردارند. روش بررسی بر مبنای ترسیم خطوط انتظام دهنده (رهنمون گر) اصلی در کادر بوده که در نهایت هدف از این تحلیل دست یابی به نقاط با اهمیت و پویا در ترکیب بندی طرح ها و یک هندسه صحیح در زیر بنای این نقوش است. نتیجه این بررسی نشان می دهد که طراحان در گذشته با در نظر گرفتن هندسه به عنوان مبنای اصلی طراحی فرش ها نقوش را بربستری ازهندسه ترسیم کرده اند درطراحی فرش های محرابی دوره صفویه نیز همانند سایرهنرها تناسبات ویژه ای دراندازه کادرها عناصر به کارگرفته شده درآنها و همچنین بخش های درونی کادر به کارگرفته شده است این مقاله به شیوه تحلیلی ./توصیفی انجام شده است

نویسندگان

مهلاتختی
مهلا تختی

دانشجوی کارشناسی ارشد پژوهش هنر، دانشکده هنر، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

صمدسامانیان
صمد سامانیان

استادیار، عضو هییت علمی دانشگاه هنر، تهران

رضاافهمی
رضا افهمی

استادیار گروه پژوهش هنر، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران