فرش صفوی از منظر نوآوری در طرح و نقش

سال انتشار: 1387
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 331

فایل این مقاله در 26 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_GOLJAM-4-9_002

تاریخ نمایه سازی: 19 آبان 1397

چکیده مقاله:

قرون دهم و یازدهم هجری مقارن با تجدید حیات شوکت و عظمت هنر ایرانی است. در پرتو این تحول هنرهای صناعی و در زمره آنها فرش به منزلتی عالی و اعتباری متفاوت از گذشته نایل شد و چهره ای دگر گونه یافت. این مهم سرآغاز و نقطه عطفی در شکل گیری الگوهایی اصیل و موجد ترکیباتی نو در طرح قالی ها شد و مبانی طراحی فرش ادوار بعدی را استحکام بخشید. به نظر می رسد تجلی چنین امری مدیون بدایع و نوآوری هایی است که در طرح و نقش دستبافته ها، خاصه قالی رخ داد و منجر به شکوفایی فرش صفوی شد. مقاله حاضر به انگیزه تبیین نو آورانه طرح و نقش فرش عصر طلایی تلاش دارد با ارایه قراین و شواهدی درونی و برونی در این زمینه، بستر و اسباب تحول و نوآوری در این فرش را مورد موشکافی و مطالعه قرار دهد.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

محمدعلی اسپنانی

عضو هییت علمی دانشکده هنر، دانشگاه شهر کرد