ارتباطات شبکه ای و رهبری مخاطب در شبکه ها ی اجتماعی مجازی

سال انتشار: 1392
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 830

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_RSNE-24-3_002

تاریخ نمایه سازی: 23 آبان 1397

چکیده مقاله:

ترکیبی از رسانه ها ی جمعی و ارتباطات میان فردی، موثرترین راه برای رسیدن افکار جدید به افراد و متقاعدساختن آن ها است . امروزه این بستر توسط شبکه ها ی اجتماعی مجازی فراهم شده و کاربران این شبکه ها باگسترش ارتباطات خود به تبادل اطلاعات و اشتراک گذاری محتوا به صورت جمعی یا فردی می پردازند. برخی ازاندیشمندان معتقدند این اجتماعات انسانی به نوعی ظهور مفهوم سپهر عمومی هابرماس در فضای مجازی است .این پژوهش با هدف شناخت و توصیف رفتار ارتباطی کاربران شبکه ها ی اجتماعی مجازی و نحوه تعامل ایشاندر شبکه ها ی ارتباطی مبتنی بر بستر شبکه ها ی اجتماعی مجازی انجام پذیرفته است. همچنین نگرش کاربران دربرابر منتشرکنندگان محتوا در این گونه شبکه ها و الگوپذیری آن ها توصیف شده است . در نگاهی گذرامشارکت های اجتماعی آن لاین و نقش رهبری فکری توسط رسانه ها در آن توصیف می شود. در بخش یافته ها یپژوهش، نتایج تحقیق که به روش مصاحبه عمقی در فضای شبکه اجتماعی فیس بوک انجام پذیرفته، ارایه شد هاست. کاربران شرک ت کننده در نظرسنجی بر این عقیده هستند که رهبری در فیس بوک در واقع در دست کسانیاست که محتوای بیشتری را برای دیگران منتشر می کنند و لذا کاربرانی که پیوندهای ارتباطی بیشتری در شبکهایجاد کرده اند در این زمینه پیشرو هستند . شبکه های اجتماعی مجازی، به دلیل خصلت افقی بودنشان از عدمرهبری رنج می برند و نیروی هدایت کننده در آن ها وجود ندارد. رهبری شبکه های اجتماعی به صورتتمرکزگرایی کلاسیک نیست و ارتباط و تاثیرگذاری بالا به پایین در آن وجود ندارد.

کلیدواژه ها:

شبکه ها ی اجتماعی مجازی ، ارتباطات شبک های ، رسانه ها ی اجتماعی ، وب 2 ، فضای مجازی

نویسندگان

احسان پوری

دکتری مدیریت رسانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران