بررسی پدیده لنگی برشی در ساختمانهای بلند بتن مسلح با سیستم سازه ای لوله ای

سال انتشار: 1382
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 4,372

فایل این مقاله در 5 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICCE06_080_3609784573

تاریخ نمایه سازی: 25 مهر 1384

چکیده مقاله:

در ساختمانهای بلند با سیستم سازه ای لوله ای( Tubular System ) تغییر شکل کلی سیستم در مقابل بارهای جانبی مشابه با رفتار یک تیر طره ای با مقطع جعبه ای ( Box ) می باشد، با این تفاوت که در این سیستم به علت انعطاف پذیری تیرهای در گاهی( Spandrel ) که ستونهای پیرامونی را به هم متصل نموده اند، پدیده خاصی بنام لنگی برشی( Shear Lag ) اتفاق می ا فتد، که بیانگر اختلاف رفتار کلی این سیستم با یک تیر طره با مقطع جعبه ای( Box ) می باشد. در این مقاله اثر لنگی برشی برای ساختمانهای بلند با سیستم لوله ای، تحت اثر بار جانبی از طریق آنالیزاستاتیکی معادل و با برنامه ، AAD-III ST برای ساختمانی ٢٥ طبقه با دو سیستم سازه ای لوله ای بررسی می گردد. درسیستم اول ابعاد مقاطع ستونهای محیطی مربع شکل (سیستم شماره ١)، و درسیستم دوم ابعاد مقاطع ستونهای محیطی به شکل مستطیل عریض (سیستم شماره ٢) می باشد.نتایج آنالیز استاتیکی پدیده لنگی برشی( Shear Lag ) در طبقه همکف سازه با سیستم سازه ای لوله ای را به خوبی نشان می دهد، که برای کاهش این اثرمخرب ( Shear Lag ) درسیستمهای سازه ای لوله ای استفاده ازسیستم سازه ای لوله ای (سیستم شماره ٢) توصیه می گردد

کلیدواژه ها:

سیستم سازه ای لوله ای ، لنگی برشی ، ساختمانهای بلند بتن مسلح

نویسندگان

رضا ارزانی

استاد بخش مهندسی عمران دانشکده مهندسی دانشگاه تبریز

محمودرضا کیوانی

کارشناس ارشد سازه دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز