شناسایی و اولیت بندی موانع اجرای استراتژی اقیانوس آبی در بانکها (مورد مطالعه : بانک ملت)

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 710

فایل این مقاله در 20 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

AMSCONF05_571

تاریخ نمایه سازی: 5 آبان 1397

چکیده مقاله:

امروزه سازمان ها برای رشد و ترقی بیشتر باید با استفاده از علم مدیریت به بیشترین آگاهی در جهت سودآوری دست یابند. علممدیریت، نیازمند تفکر عمیق تر در تدوین استراتژی های نوین است که گامی در راستای تصاحب سهم بیشتر در بازار می باشد.ازجدیدترین استراتژی های مطرح شده در حوزه بازرگانی می توان به استراتژی اقیانوس آبی اشاره نمود. در این پژوهش در ابتدابا مطرح نمودن سوالات و بررسی های صورت گرفته به اهمیت موضوع وکلیات پژوهش دست یافتیم، با انجام مطالعات کتابخانه ایو استفاده از مقالات داخلی و خارجی به ادبیات موضوع وشناخت مفاهیم در اقیانوس آبی و اقیانوس قرمز پرداختیم. همچنین باتوجه به موضوع پژوهش و استفاده از روش میدانی جامعه آماری پژوهش، کلیه کارکنان بانک ملت استان تهران در حدود 3432نفر می باشند که براساس فرمول کوکران 346 نفر بطور تصادفی خوشه ای و استفاده از آزمون T تک نمونه ای، مدل سازی معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزار SPSS و لیزرل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت که در نهایت به مدلی برای شناسایی موانعاجرای استراتژی اقیانوس آبی در بانک ملت رسیدیم.

کلیدواژه ها:

استراتژی اقیانوس آبی ، رتبه بندی موانع اجرای استراتژی اقیانوس آبی ، بانک ملت

نویسندگان

زهرا رنگچیان

گروه مدیریت بازرگانی،دانشکده مدیریت،واحد تهران غرب،دانشگاه آزاد اسلامی،تهران،ایران

سیامک اسلامی

استادیار مدعوگروه مدیریت،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی،تهران.ایران