بررسی ارتباط ارزشی سود از منظر ثروت سهامداران در بورس اوراق بهادار تهران

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 319

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MAVC07_008

تاریخ نمایه سازی: 13 مهر 1397

چکیده مقاله:

این پژوهش به تبیین رابطه ارتباط ارزشی سود از منظر ثروت سهامداران در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. ارتباط ارزشی سود به رابطه میان سودآوری و بازده (قیمت) اطلاق می شود. ثروت سهامداران تابعی از قیمت سهام در بازار می باشد. در این پژوهش از تغییرات ارزش بازار هر سهم به عنوان نماینده ای برای ثروت سهامداران استفاده شده است. پژوهش های متعددی در حوزه ارتباط ارزشی سود انجام شده است اما این پژوهش بر روی تغییرات سود و تغییرات ارزش بازار سهام تکیه دارد. داده های این تحقیق از 99 شرکت در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 88 تا 94 به دست آمده است. با استفاده از آزمون عامل تورم واریاتس عدم هم خطی متغیرهای توضیحی تایید گردید. پس از آزمون اف لیمر ، داده های تلفیقی انتخاب گردید. با استفاده از آزمون F ، مدل معنی دار بود و با استفاده از آزمون t، نتایج این پژوهش حاکی از رابطه مثبت و معنادار بین تغییرات سود با تغییرات ارزش بازار سهام می باشد.

نویسندگان

ایوب زارع شیبانی

کارشناسی ارشد حسابداری مدیریت، دانشگاه علامه طباطبایی