بکارگیری ردیاب نور خورشید درسیستم های فتوولتاییک جهت افزایش بهره وری از انرژیخورشیدی

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 384

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IRCIVILC02_066

تاریخ نمایه سازی: 13 مهر 1397

چکیده مقاله:

با گسترش دامنه صنعت و افزایش جمعیت استفاده از انرژی پاک و بی پایان و فراگیر خورشید اهمیت و کاربرد فراوانی پیداکرده است. در حال حاضر انرژی خورشید یکی از مهمترین و پر کاربردترین منبع تامین توان ماهواره ها و فضا پیماها نیزمیباشد. ناگزیر استفاده از سلول خورشیدی فراوانی بسیاری دارد. سلول خورشیدی وقتی دارای بیشترین بازده می باشدکه در نقطه حداکثر توان کار کند. اما به خاطر تغییر پارامترها نمی توانند بدون کنترل در این نقطه کار کند. توان تولیدشده به وسیله سلول خورشیدی به عوامل اصلی، تابش و دمای سلول خورشیدی و اندازه بار متصل شده به آن بستگیدارد که در آن تابش و دمای سلول خورشیدی با زمان تغییر میکند پس نقطه حداکثر توان نیز تغییر میکند. در موردکنترل شارژرها همواره روش و الگوریتمهای پیدا کردن نقطه ماکزیمم توان سلول خورشیدی متفاوتی با خصوصیات متفاوتطراحی و شبیه سازی شده است. ردیاب نور خورشید سلول خوشیدی را به وسیله یک موتور می چرخاند تا نور خورشید درطول روز به صورت عمود بر صفحه خورشیدی بتابد و بیشترین توان را در خروجی تامین می نماید. ردیاب نور خورشید بهوسیله یک استپ موتور و درایور استپ موتور ویک میکرو کنترلر و دو مقاومت تابع نور (LDR) کار می کند به این صورت مقاومت های تابع نور مقدار نور را دریافت کرده و به میکرو کنترلر ارسال می کنند و در صورت برابر نبودن مقدار نور دریافتیتوسط دو سنسور میکرو کنترل با ارسال دستور به درایور استپ موتور صفحه خورشیدی را به سمتی که نور بیشتر استمتمایل می کند و این باعث می شود که همیشه مقدار نور تابیده شده به صفحه خورشیدی در بیشترین حد خود باشد.

نویسندگان

محمدابراهیم مهربگی

گروه مهندسی برق، دانشگاه آزاد اسلامی، پردیس، ایران

آزاد ظریف لولویی

گروه مهندسی برق، دانشگاه آزاد اسلامی ، پردیس، ایران