رد پای طرح های فرش ایرانی(قالی محرابی) درمعماری مساجد

سال انتشار:

1397

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

فارسی

مشاهده:

339

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CAUCONF01_1016

تاریخ نمایه سازی: 30 شهریور 1397

چکیده مقاله:

فرش یکی از مهمترین هنرهای ایرانیان از دیرباز تا کنون بوده است و هنر فرش ایرانی آمیزه ای از فرهنگ و نشانه ذوق و سلیقه ایرانیان و یک هنرملی است . طراحی قالی و هنر معماری را باید دو جایگاه تجلی ظهور نمادها در هنرایران دانست . هدف این مقاله بررسی و تحلیل نقوش فرش های محرابی به عنوان نقطه پیوند میان هنرمعماری و طراحی فرش های ایرانی و نحوه تاثیرگذاری نمادهای کهن معماری بر طراحی نقوش تمثیلی فرش و ترادف نمادهای دو هنر برای نمایش مفاهیم واحد است . در این مقاله نزدیکترین نقطه اتصال این دو هنر یعنی قالی محرابی را به عنوان مورد بررسی برگزیده است . تحقیق حاضر به شیوه توصیفی و تحلیلی و جمع آوری اطلاعات با استفاده از روش کتابخانه ای این دو هنر را از بعد تصویری و تاریخی با جایگزینی عناصر معماری مساجد با نقوش نمادین مورد استفاده در قالی های محرابی انجام شده است . بررسی این روند جانشینی از طریق تطبیق شواهد موردی و نظریات محققان پیرامون بیان نمادین نقوش قالی محرابی و معماری مساجد صورت گرفته است و همنوایی طراحی فرش ایرانی با معماری و رسیدن به یک معنای واحد از نتایج این تحقیق می باشد

نویسندگان

پری نازثابت
پری ناز ثابت

دانشجوی کارشناسی ارشد معماری، موسسه آموزش عالی آفاق، ارومیه