تاثیر مشخصات فنی مصالح و خاک اطراف آن بر عملکرد ستون سنگی

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 395

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CAUCONF01_0277

تاریخ نمایه سازی: 30 شهریور 1397

چکیده مقاله:

در این مقاله، مدلهای ایجادشده در نرم افزار پلکسیس دوبعدی، برای ارزیابی تاثیر مشخصات فنی مصالح و خاک اطراف بر تورم و نشست ستون سنگی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت . همچنین تاثیر مدول الاستیسیته مصالح ستون، بر بار نهایی آن و اندازهی سطح بارگذاری بر مقدار نشست پی، بررسی گردید. نتایج نشان داد که، افزایش مدول الاستیسیته و مقاومت برشی زهکشی نشده ی خاک اطراف و زاویه ی اصطکاک داخلی مصالح ستون، موجب کاهش میزان نشست و تورم ستون میگردد. با افزایش این پارامترها، میزان تاثیر تغییر آنها کاهش یافته است . تغییر مدول الاستیسیته ی مصالح ستون تاثیر چندانی بر مقدار بار نهایی، نشست و تورم نداشته است. همچنین میزان نشست، برای پی همسطح با ستون، به طور چشمگیری بیشتر از این میزان برای پی با قطر دوبرابر و پی هماندازه با سطح سلول واحد بوده است.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

سیدمرتضی مرندی

استاد گروه مهندسی عمران، دانشگاه شهید باهنر کرمان

سارا رادمریخی

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران، دانشگاه شهید باهنر کرمان