مقایسه ویژگی های ساختاری لایه های نازک اکسید نیکل غیر آلاییده و آلاییده با ایندیوم

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 457

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MATHCO01_011

تاریخ نمایه سازی: 24 شهریور 1397

چکیده مقاله:

در این تحقیق لایه ای نازک اکسید نیکل غیر آلاییده و آلاییده با ایندیم :3 و :5 به روش اسپری پایرولیزیز ساخته شد. برای بررسی خواص ساختاری نمونه ها از آنالیز پارش اشعه ایکس XRD و آنالیز طیف سنجی پراش اشعه انرژی اشعه ایکس EDX استفاده گردید. نتایج بدست آمده بیانگر این است که رشد لایه ها در راستای ارجح صفعه 111 است و پیکی که نشان دهنده وجود ایندیوم در نمونه ها باشد مشاهده نگردید. تحلیل ریخت شناسی نمونه ها توسط آنالیزهای میکروسکوپ نیروی اتمی AFM و میکروسکوپ الکترونی روبش گسیل میدانی FESEM انجام شد.

نویسندگان

صباح الکنانی

ایران، دانشگاه فردوسی مشهد دانشکده علوم پایه گروه فیزیک

محمود رضایی رکن آبادی

ایران، دانشگاه فردوسی مشهد دانشکده علوم پایه گروه فیزیک

احمد کمپانی

ایران، دانشگاه فردوسی مشهد دانشکده علوم پایه گروه فیزیک

نادر فاضل حبوبی

عراق، دانشگاه مستنصریه، دانشکده تربیت، گروه فیزیک