کمپین های تبلیغاتی و رفع معضلات زیست محیطی تعیین مشخصه های بصری تبلیغات زیست محیطی سازمان دبلیودبلیواف

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 842

فایل این مقاله در 20 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

AVCONF01_003

تاریخ نمایه سازی: 24 شهریور 1397

چکیده مقاله:

پیشرفت فن آوری در سال های گذشته، و صنعتی شدن شهرها، آثار مخرب ردپای بشر در زیست گاه های طبیعی و بکر و به دنبال آن کاهش تدریجی تنوع زیستی را به دنبال داشته است. به همین دلیل فعالان محیط زیست و سازمان های غیردولتی به ضرورت آگاه کردن مردم از نتایج ناگوار آسیب های زیست محیطی پی برده اند. سازمان دبلیو دبلیو اف به عنوان یک سازمان غیردولتی مستقل در سرتاسر دنیا فعالیت هایی در زمینه ی حل مشکلات زیست محیطی انجام می دهد. از بین تمام فعالیت های این سازمان، طراحی کمپین های تبلیغاتی که یکی از اقدامات و فعالیت های مهم تبلیغاتی این سازمان می باشد، در سراسر جهان تاثیرات خوبی برجای گذاشته است. کمپین های تبلیغاتی سازمان دبلیو دبلیو اف به عنوان یکی از مهم ترین سازمان های غیردولتی و فراگیر در دنیا منبع مناسبی برای تبلیغات اجتماعی و علی الخصوص تبلیغات محیط زیست در ایران به شمار می آیند. بنابراین هدف پژوهش حاضر تعیین مشخصه های بصری مشترک بین کمپین های تبلیغاتی سازمان دبلیودبلیواف بوده است. روش تحقیق این پژوهش توصیفی است. به این معنا که برای یافتن مشخصه های بصری مشترک بین کمپین های سازمان دبلیودبلیواف از یک آزمون شبه کمی استفاده شده است. جامعه ی هدف، تمامی کمپین های حفاظت از محیط زیست سازمان دبلیو دبلیو اف بوده است. حجم نمونه ها 100 کمپین بوده که به طور تصادفی ساده یک نمونه از هر کمپین برای ارزیابی انتخاب شده است. ابزار جمع آوری داده ها چک لیست محقق ساخته ای بوده که به وسیله ی آن فراوانی موضوع، نوع تبلیغ، قطع تبلیغ چاپی، نحوه ی بازنمایی تبلیغات چاپی و رابطه ی نوشتار و تصویر در تبلیغات چاپی ارزیابی شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که بیشتر کمپین های سازمان دبلیودبلیواف با موضوع حیوانات هستند و گرمایش جهانی در رتبه ی دوم قرار دارد. تعداد کمپین های چاپی از امبینت بیش تر است، برای بازنمایی اکثر نمونه ها ی چاپی از عکاسی استفاده شده است و قطع آثار در بیش تر موارد مستطیل عمودی می باشد. هم چنین، فراوانی نمونه های چاپی یی که نوشتاری جدا از تصویر داشته اند، بیش تر است.

نویسندگان

مایده حسینی کومله

کارشناس ارشد ارتباط تصویری، دانشکده ی هنرهای تجسمی، دانشگاه هنر، تهران، ایران

سودابه صالحی

دکترای آموزش هنر/ مطالعات فرهنگی از دانشگاه کویین کانادا، دانشیار دانشگاه هنر تهران