بررسی عددی تاثیر تغییر قطر و زاویه خروجی جتها بر انتقال حرارت جت برخوردی

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 496

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ASCME09_001

تاریخ نمایه سازی: 11 شهریور 1397

چکیده مقاله:

در مقاله حاضر شبیه سازى عددى جریان انتقال حرارت یک جتبرخوردى به منظور افزایش ضریب انتقال حرارت جابجایى انجامشده است. شبیه سازى عددى و حل معادلات حاکم توسط کدمحاسباتى فلوینت 18.1 انجام شده است. جهت اشفتگى جریانمدلهاى دو معادله اى k-w, k-ε و مدل مرتبه دومRSM بکار برده شده است. عواملى نظیر تغییرات قطر جتبرخوردى در دو حالت دبى ثابت، رینولدز ثابت و تغییر زاویه جتو تاثیر انها بر خنک کارى برخوردى مورد بررسى قرار گرفته است.پنج مقدار قطر مختلف از 4.66 میلى متر تا 7.66 میلى متر وهمچنین تغییر زاویه جت از صفر درجه (عمود) تا 45 درجهمنظور شده است. با مقایسه نتایج حل عددى و آزمایشگاهى دیدهشد که مدل دو معادله اى k-ε نسبت به دیگر مدلها نتایجدقیق ترى را ارایه داد. از نتایج تحقیق مى توان به افزایشضریب جابجایى میانگین در اثر کاهش قطر جت برخوردى در هردو حالت دبی ثابت و رینولدز ثابت و همچنین کاهش عملکردانتقال حرارت برخوردى در اثر افزایش زاویه جت اشاره کرد.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

سیدمیثم علی رحمی

دانشجوی کارشناس ارشد، گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول، دزفول، ایران

علی ارشادی

مربی، گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دزفول، دزفول، ایران