بررسی جامعه شناختی زیست جهان اجتماعی کولبران مرزی

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 4,718

فایل این مقاله در 19 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CSCB01_005

تاریخ نمایه سازی: 11 شهریور 1397

چکیده مقاله:

مناطق مرزی از نقاط حساس و استراتژیک کشوره بوده؛ناتوانایی های بالقوه در تولید، فقدان اشتغال، نازل بودن درآمد و عدم دسترسی به نیازهای اولیه، عمدهترین مشخصه اقتصادی-اجتماعی این مناطق است که زمینه را برای معضلات و نابسامانی هایی چون مهاجرت، قاچاق کالا، شورش و ناامنی در این مناطق فراهم آورده است. واقعیت این است که مرز نشینی و مشکلات توسعه نیافتنی مناطق کردنشین وضعیتی را خلق کرده است که بخش کثیری از ساکنان آن به خصوص روستانشینان یا مهاجرین روستایی برای گذران روزی دست به شغلی خطرناک و کم درآمد به نام کولبری بزنند. کولبران کالاهای مورد نظر بازارچه های مرزی را که طبق تعریف دولت مرکزی قاچاق محسوب میشود بر روی پشت حمل کرده از مناطق صعب العبور مرزی به داخل شهرها و روستاهای مرزی انتقال میدهند. در معبر مرزی تمرچین پیرانشهر طبق آمار موجود بالغ بر 4000 نفر شاغل هستند میتوان به صراحت گفت که بیش از 16 هزار نفر از این طریق امرارمعاش و زندگی میکنند. واقعیت این است که بطور دقیق هیچ مطالعه ای اجتماعی در باب وضعیت فرهنگی اجتماعی کولبران مرزی صورت نگرفته است لذا بر اساس مسیله محور بودن چنین زیست جهانی در بافت اقتصاد ناپایدار و غیر رسمی مناطق مرزی غرب کشور میتوان گفت که سوال اصلی این مطالعه این است که کولبران مناطق مرزی که بر اساس شرایط ساختاری مرزی در بافت شهری اجتماعی خاصی زندگی میکنند؛ چه نوع زیست-جهانی را بر اساس شاخصهای فرهنگی و اجتماعی تحربه میکنند به لحاظ روشی با توجه به امنیتی بودن مرزها و نگرانی کنشگران در فضای تحقیق و داده های اطلاعاتی دقیقتر؛با استفاده ازروش کیفی اتنوگرافی که براساس مشاهده، گفتگو، مصاحبه عمیق، آزاد و گروهی و نیز تجربه مستقیم کنشگران و با نگاه انتقادی محقق درباب وضع موجود است. یافته های مقاله تحلیلی براساس مصاحبه و مشاهده همراه با مشارکت پژوهشگر بوده است.کولبری پیامد ناخواسته ی مرز اقتصاد غیررسمی مرز در اثر سیاست های اقتصادی دولت متمرکز و از نگاه بالا به پایین است.زیست جهان اجتماعی فرهنگی کولبران در بافت مرزی و در چارچوب اقتصاد غیررسمی فهم می شود.

نویسندگان

کامل دلپسند

دانشجوی دکتری جامعه شناسی توسعه دانشگاه تهران، پژوهشگر توسعه،مدرس دانشگاه شهردرای تهران

پریخان محمدی

کارشناس ارشد پژوهشگری، پژوهشگر، مجری طرح کولبران مرزی پژوهشگاه فرهنگ وزارت فرهنگ

مجنون آموسی

کارشناس ارشد انسان شناسی دانشگاه تهران، پژوهشگر آزاد, کارشناس ارشد تعاون پیرانشهر