تعیین ارتباط بین کیفیت اطلاعات حسابداری و گزینه سرمایه گذاری

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 396

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ACCOUNT01_041

تاریخ نمایه سازی: 11 شهریور 1397

چکیده مقاله:

به رغم اینکه طی سال های اخیر در این کشورهای رشد بازارهای سرمایه و جذب سرمایه از طریق سرمایه گذاری ها افزایش یافته است ولی سهم آن در قیاس با تامین مالی از طریق تسهیلات بانکی ناچیز است. دلیل این امر آن است که بازار سرمایه از کارآیی لازم برخوردار نبوده و اطلاعات مربوط به قیمت و مبادلات سهام و اطلاعات پایه ای که بسیاری از شرکت های بزرگ دولتی را در فهرست شرکت های سودآور و کارآمد قرار داده، درست نیست. به همین جهت رشد بازارهای سرمایه نتوانسته است محدودیت های مالی در شرکت را مرتفع و تخصیص منابع کارآمد سرمایه ای را در این کشورها در پی داشته باشد که این امر ممکن است به سرمایه گذاری کمتر از حد نیاز منجر شده باشد. هدف از این پژوهش، تعیین ارتباط بین کیفیت اطلاعات حسابداری وگزینه سرمایه گذاری درشرکت های پذیرفتهشده دربورس اوراق بهادار تهران می باشد. با توجه به برقراری همه پیش فرض ها از رگرسیون خطی چندگانه مبتنی بر تحلیل داده های تابلویی با اترات تصادفی ارتباط بین متغیرها برآورد شده، نتایج تحقیق نشان داد که بین کیفیت اطلاعات حسابداری در ابعاد کیفیت اقلام تعهدی، پایداری سود، هموارسازی سود و قابلییت پیش بینی سود با گزینه سرمایه گذاری رابطه مستقیم وجود دارد.

نویسندگان

الهام خطیری

دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نطنز

محققی

استادیار گروه حسابداری و مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نطنز