اثر نرخ ارز واقعی و نوسانات آن بر واردات خودرو در ایران

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 846

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NPSE01_015

تاریخ نمایه سازی: 11 شهریور 1397

چکیده مقاله:

یکی از اصلی ترین و اثرگذارترین متغیرهای اقتصادی نرخ ارز است، به گونه‎ا ی که بسیاری آن را مهم ترین عامل در تعیین وضعیت تجاری هر کشور دانسته اند. به علاوه، نوسانات نرخ ارز یکی از چالش های اقتصادی است که موجب ایجاد تلاطم های قیمتی در بسیاری از بازارها به ویژه بازار خودرو می شود. پژوهش حاضر، اثر نرخ ارز واقعی و نوسانات آن بر جریان واردات خودرو در ایران طی دوره 1395-1371 را مورد بررسی قرار می دهد. در این راستا، سری نوسانات نرخ ارز با به کارگیری الگوی گارچ (GARCH) ایجاد و به منظور برآورد تابع تقاضای واردات خودرو از مدل خودرگرسیونی با وقفه توزیعی (ARDL) استفاده شده است. سپس، برای بررسی همجمعی بین متغیرهای الگو آزمون کرانه‎ها مورد استفاده قرار گرفته است. بر همین اساس، رابطه بلندمدت و مدل تصحیح خطا برآورد شده است. نتایج نشان می دهد که نرخ ارز واقعی در کوتاه مدت اثر منفی اما در بلندمدت اثر مثبت و معنادار بر واردات خودرو در ایران داشته است. همچنین، اثر نوسانات نرخ ارز واقعی بر واردات خودرو به ایران در کوتاه مدت مثبت اما در بلندمدت منفی و معنادار بوده است. بدین ترتیب، می توان نتیجه گرفت که مدیریت صحیح نرخ ارز واقعی برای بهبود تجارت و نیز ثبات اقتصاد کلان بسیار حایز اهمیت است. به علاوه، انتظار می رود که اتخاذ سیاست افزایش نرخ واقعی ارز جهت کاهش واردات و بهبود تراز تجاری، در مورد صنعت خودرو تنها در کوتاه مدت موثر واقع شود، اما در بلندمدت این سیاست حتی باعث واردات بیشتر خودرو و بدتر شدن تراز تجاری گردد.

کلیدواژه ها:

نوسانات نرخ ارز ، واردات خودرو ، فرآیند گارچ ، آزمون کرانه ها ، مدل خود رگرسیونی با وقفه های توزیعی ، ایران

نویسندگان

محمدمهدی شهرازی

عضو هییت علمی دانشگاه گلستان

زینب یزدانی چراتی

دانشجوی دکترای اقتصاد دانشگاه مازندران

میلاد شهرازی

مدرس موسسه آموزش عالی گلستان