تحلیل مردم شناختی انار و آیین های آن در فرهنگ مردم ایران حوزه جغرافیایی استانهای اصفهان و گیلان بخش بادرود و روستای انبوه

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 410

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SSS-3-1_017

تاریخ نمایه سازی: 27 مرداد 1397

چکیده مقاله:

ذهن پرسشگر انسان همیشه به دنبال یافتن پاسخی برای سوالات خویش است. دلیل قرار گرفتن ظرفی پر از انار خوش رنگ ولعاب به عنوان یکی از ارکان اصلی سفره جشن یلدا در جای جای ایران زمین، انگیزه اصلی پژوهش حاضر است. هدف اصلی این پژوهش، آشنایی با آداب و رسوم، باورها و اعتقادات جوامع مورد مطالعه از منظر مردم شناسی است. پژوهشگر در این پژوهش با هدف شناسایی ارقام عمده انار و آیین های مرتبط با آن در حوزه های جغرافیایی گیلان )روستای انبوه( و اصفهان )شهر بادرود( به مطالعه پشتوانه های فرهنگی، ملی و مذهبی میوه انار در حوزه های مذکور پرداخته است. روش تحقیق در این پژوهش مردم شناسی ژرفانگر توام با مشاهدات مستقیم مشارکتی پژوهشگر در میدان تحقیق، مصاحبه با افراد مطلع و ضبط صدا و تصویر ایشان و چهارچوب نظری آن مشتمل بر کارکردگرایی، محیطشناسی، انسان شناسی تفسیری و نمادین بوده است. جامعه مورد مطالعه روستای انبوه با 220 خانوار و در شهر بادرود مجموعا 5000 خانوار بوده است. حفظ، ثبت و ضبط آیین ها و سنن مرتبط با این محصول باغی شالوده اصلی تحقیق حاضر را تشکیل میدهد.

نویسندگان

غزاله بابازاده چنارانی

کارشناس ارشد، مردم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران