کارکرد نظریه عقلانیت سیاسی در انقلاب اسلامی ایران مبتنی بر اندیشه و عمل حکومتی امام خمینی(ره)

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 639

فایل این مقاله در 24 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JPTI-4-13_005

تاریخ نمایه سازی: 27 مرداد 1397

چکیده مقاله:

نسبت بین عقلانیت سیاسی و پدیده هایی چون خیز شها و مقاوم تهای مردمی وانقلا بها از جمله پرس شهای پایدار در اندیشه و فلسفه سیاسی به ویژه در عصرجدید به شمار می آید. بدون شک عمل سیاسی مبتنی بر عقلانیت همواره به عنوان یکی از مقومات جامعه، در حیات گذشته و امروز بشر مورد توجه متفکران سیاسی قرار داشته و دارد. اما در قرون اخیر، وقوع انقلابها و خیزشهای مردمی در کشورهای مختلف، معنای جدیدی از انقلاب را که مساوی با نوعی تندروی و رادیکالیسم و نیز مغایر با عقلانیت، در ذه نها متبادر ساخته است، به گونه ای که امروزه ای نطور تصور میشود که عقلانیت سیاسی با مقوله انقلاب و عمل انقلابی قابل جمع نیست. حا ل آنکه به نظر میرسد انقلابی بودن و انقلابی عمل کردن خود فی نفسه میتواند کاملا توضیح عقلانی داشته باشد. مقاله حاضر سعی دارد کارکرد نظریه عقلانیت سیاسی را در اندیشه و عمل حکومتی امام خمینی(ره)، در سه دوره استقرار، تثبیت و تعمیق جمهوری اسلامی نشان دهد. از این رو پژوهش حاضر ضمن تمرکز بر این پرسش که مولفه های اساسی عقلانیت سیاسی اندیشه و عمل امام خمینی(ره) چیست م یکوشد داد ه های لازم را از طریق مطالعه کتابخانه ای و اسنادی استخراج و به روش توصیفی - تحلیلی آ نها را مورد واکاوی و تجزی هوتحلیل قرار خواهد.

نویسندگان

جلال درخشه

استاد گروه علوم سیاسی دانشگاه امام صادق(ع)

سیدمهدی موسوی نیا

دانشجوی دکترای اندیشه سیاسی دانشگاه امام صادق(ع)