بررسی تطبیقی برنامه درسی دوره دکترای تخصصی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت در ایران و دانشگاه های برتر جهان

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 435

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_TBS-16-6_003

تاریخ نمایه سازی: 27 مرداد 1397

چکیده مقاله:

مقدمه: در نظام های آموزشی نوین و کارآمد مطالعات تطبیقی یکی از شیوه های همگام شدن با تحولات و پیشرفتهای جدید از طریق شناسایی نوآوری ها می باشد. مطالعه حاضر با هدف ارایه پیشنهادات کاربردی جهت بهبودسرفصل های تدریس شده رشته آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت در ایران، انجام شد.روش بررسی: این پژوهش با روش تطبیقی به کمک الگوی بردی و نیز روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است.گردآوری داده ها با استفاده از اطلاعات موجود در سایت صد دانشگاه برتر جهان در حوزه سلامت عمومی صورت پذیرفت.یافته ها: در بین دانشگاه های مورد بررسی، رشته آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت در هفت دانشگاه تدریسمی شد. دروسی همچون اصول اپیدمیولوژی، رفتار شناسی، روش های آماری، مبانی آموزش و ارتقاء سلامت،مشکلات سلامتی نوظهور، ارتقاء سلامت از طریق علوم رفتاری، تعیین کننده های سلامت جامعه، باورهای بهداشتیدر فرهنگ های مختلف، روش تحقیق کیفی جزو دروسی هستند که بطور تخصصی اجباری در دانشگاه های ذکرشده تدریس می شوند، ولی این دروس در واحدهایی که تحت عنوان دروس تخصصی اجباری و اختیاری در ایرانتدریس می شوند، وجود ندارد . هم چنین دروس ارتقاء سلامت اجتماع محور، و کارآموزی در عرصه که جزودروس اجباری در ایران می باشند، در هیچکدام از دانشگاه های مورد بررسی تدریس نمی شوند.نتیجه گیری: بنظر می رسد دروس روش های آماری در علوم سلامتی و اصول اپیدمیولوژی که در تمامی دانشگاههای بررسی شده تدریس می شوند، می بایستی در برنامه درسی دوره ی دکترا گنجانده شوند.

کلیدواژه ها:

برنامه درسی ، بررسی تطبیقی ، آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

نویسندگان

داوود شجاعی زاده

استاد گروه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران ، تهران، ایران

شبنم مرسلی اصل

کارشناس ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اردبیل،اردبیل،ایران

حامد رضاخانی مقدم

دانشجوی دکترای تخصصی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، دانشگاه علوم پزشکی تبریز ، تبریز، ایران