طراحی بیوانفورماتیکی مهار کننده بر پایه پپتیدی ARIM بر علیه زنجیره سبک بوتولینوم نوروتوکسین نوع E

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 477

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NBCCON07_072

تاریخ نمایه سازی: 26 مرداد 1397

چکیده مقاله:

با توجه به ساختار سم نوروتوکسین بوتولینیوم نوع E، مدل سازی مولکولی و نیز طراحی بیوانفورماتیکی مناسبمهارکننده های بر پایه پپتیدیبر علیه آن، دستیابی به پادزهرهای1 قوی برای درمان فلج شل ناشی از سم دور از ذهن نیست.آیا اطلاعات حاصل از داکینگ مهارکننده های پپتیدی بازنجیره سبک سم بوتولینیوم نوع E، گزینه مناسبی را برای مهارفعالیت اندوپپتیدازی زنجیره سبک سم بوتولینیوم نوع Eو در نهایت درمان پیشنهاد می نماید اطلاعات حاصل از داکینگ تایید کننده این مطلب است که لیگاند(مهارکننده تتراپپتیدی) طراحی شده ARIM در تماس بازنجیره سبک سم بوتولینیوم نوع E، همانند کمپلکس سوبسترای SNAP-25 وزنجیره سبک سم بوتولینیوم نوع E،تقریبا جایگاه های فعال مشابهی را اشغال می نمایند. از طرف دیگر این مهارکننده دارای مقادیر انرژی اتصال پیوند)()Binding Energy(Kcal/mole و ثابت مهارکنندگی)()Inhibition Constant ( )(nM بهتری نسبت به کمپلکس سم بوتولینیوم نوع E و سوبسترای SNAP-25می باشد.بنابراین براساس این نتایج پیشنهاد می نماییم مهارکننده تتراپپتیدیARIM گزینه مناسبی برای سنتز مهارکننده پپتیدی موردنظر و مهار فعالیت اندوپپتیدازی زنجیره سبک سم بوتولینیوم نوع E می باشد.

کلیدواژه ها:

سم نوروتوکسین بوتولینوم نوع E ، SNAP-25 ، مهارکننده پپتیدی ، داکینگ

نویسندگان

مهدی رضایی کلدهی

گروه و مرکز تحقیقات زیست شناسی - دانشکده و پژوهشکده علوم پایه - دانشگاه جامع امام حسین (ع)- تهران- ایران

سیدجعفر موسوی

گروه و مرکز تحقیقات زیست شناسی - دانشکده و پژوهشکده علوم پایه - دانشگاه جامع امام حسین (ع)- تهران- ایران

سیدشهریار عرب

گروه بیوانفورماتیک، دانشگاه تربیت مدرس