تحلیل سیرالعباد الی المعاد سنایی بر اساس الگوی تک اسطوره کمبل

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 651

فایل این مقاله در 22 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MATNPAGOOHI05_118

تاریخ نمایه سازی: 26 مرداد 1397

چکیده مقاله:

معراج نامه گونه ای ادبی شناخته در ادبیات جهان و برآمده از جهان بینی دینی و عرفانی است که در ریخت سفرنامه به گزارش سیر و سلوک شخصیتهای روحانی در فراسوی قلمروهای خودآگاهی میپردازد. سیرالعباد الی المعاد سنایی نخستین معراجنامه منظوم در ادب فارسی است که از داستان هبوط آغاز میشود و مراتب نامیه، حسیه و ناطقه را تا بالاترین مراتب عروج درمی نوردد. ضرورت و هدف بازخوانی چنین متونی برپایه نظریه های ادبی تلاشی برای کشف قابلیتها و سنجش معناهای نهفته در آنها و کوششی برای گسترش آگاهی خواننده از متن و نیز بررسی میزان شمول نظریه های جهانی است. جستار حاضربر این پایه سیرالعباد الی المعاد را بر اساس نظریه تک اسطوره جوزف کمبل با رویکردی توصیفی- تحلیلی بررسی کرده که دستاوردهای پژوهش نشان میدهد، خطوط کلی سیر داستان در این معراجنامه با الگوی یادشده تطبیق نسبی دارد و علت اصلی ناسازگاری در برخی مراحل، برآمده از تفاوت میان قهرمان اسطوره ای با قهرمان عرفانی و نیز ضعف در شگردهای روایی مثنوی مورد مطالعه است.

نویسندگان

خلیل بیگ زاده

دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه رازی،

احسان زندی طلب

کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه رازی،