بررسی خرابی پیش رونده ساختمان بلند مرتبه فولادی با سیستم سازه ای محیطی متشکل از شش ضلعی های افقی با روش مسیر جایگزین انتقال بار

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 454

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CEUCONF05_316

تاریخ نمایه سازی: 26 مرداد 1397

چکیده مقاله:

تحقیقات زیادی در زمینه ی احتمال آسیب پذیری ساختمان های بلند در برابر خرابی پیش رونده انجام شده است. تحقیقاتی نیز جهت بررسی خرابی پیش رونده سیستم شبکه شش ضلعی عمودی انجام شده ولی برای سیستم شبکه شش ضلعی افقی تحقیقی انجام نشده است. در این تحقیق پتانسیل خرابی پیش رونده در سازه ی فولادی 50 طبقه با شش ضلعی های افقی بررسی شده است. برای این منظور از تحلیل استاتیکی غیرخطی و دینامیکی غیرخطی استفاده شده است. برای مطالعه رفتار این سازه، المان ها با دو حالت مختلف حذف A و B به ترتیب در طبقات اول و بیست و پنجم انجام شده و پاسخ سازه مورد ارزیابی قرار گرفته است. تحلیل های استاتیکی و دینامیکی غیرخطی با استفاده از نرم افزار PERFORM-3D و با توجه به مقررات آیین نامه UFC انجام شده است. نتایج تحلیل ها نشان داد که سازه شبکه شش ضلعی افقی به دلیل آرایش خاص المان ها در نمای سازه و دارا بودن اتصالات صلب، دارای عملکرد مناسبی در برابر خرابی پیش رونده بوده است. محل حذف المان ها در رفتار سازه پس از حذف تاثیرگذار است و در صورتی که المان ها در محلی حذف شوند که المان های کمتری برای باز توزیع نیرو وجود دارد پتانسیل خرابی پیش رونده افزایش می یابد.

کلیدواژه ها:

خرابی پیش رونده ، شبکه شش ضلعی افقی ، تحلیل استاتیکی غیر خطی ، تحلیل دینامیکی غیر خطی ، ، سازه فولادی بلند

نویسندگان

شبنم دباغ

کارشناسی ارشد، گروه فنی و مهندسی، دانشکده عمران، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

مریم فیروزی نظام آبادی

استادیار، گروه فنی و مهندسی، دانشکده عمران، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران