بررسی اثربخشی هوش موسیقیایی بر فرآیند یادگیری درس ریاضی پایه سوم ابتدایی (مطالعه موردی منطقه خان میرزا )

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 594

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

PSCONF06_372

تاریخ نمایه سازی: 26 مرداد 1397

چکیده مقاله:

کلاس درس ریاضی برای بسیاری از دانش آموزان به خودی خود استرس زا است اما جالب است که بدانیم بخش کمی از این مشکل مستقیما به خود درس ریاضی باز می گردد. تحقیقات زیادی در سراسر دنیا نشان می دهند که آنچه موجب نگرانی و یا دلسردی دانش آموزان از موفقیت در ریاضی می شود، بیش از آنکه مربوط به مباحث آن باشد، به روش تدریس ریاضی وابسته است. نقش موسیقی بر یادگیری از سوی صاحب نظران روانشناسی یادگیری مورد توجه قرار گرفته است. با گسترش امکانات الکترونیک و ابزار های چند رسانه ای امکان به کارگیری موسیقی در فرآیند آموزش فراهم شده است. پژوهش حاضر تاثیر هوش موسیقیایی را بر یادگیری و یادسپاری ریاضی سوم سنچیده است. در این پژوهش، با استفاده از روش آزمایشی و به کمک پیش آزمون، تعداد 10 نفر از دانش آموزان کلاس سوم ابتدایی که در یادگیری ویادسپاری جدول ضرب با مشکل همراه بوده اند از بین دانش آموزان کلاس سوم دبستان صفا سلح چین انتخاب شدند. برای بهبود آموزش این گروه، محصول چندرسانه ای مبتنی بر هوش موسیقیایی گاردنر در آموزش آنان مورد استفاده قرار گرفت. ابزار جمع آوری اطلاعات آزمون یادگیری و یادسپاری بوده است و برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از آمارتوصیفی و استنباطی t برای گروه های همبسته استفاده شده است . با توجه به اینکه بین میانگین نمرات گروه آزمودنی در پس آزمون و پیش آزمون پیشرفت حاصل شد. تحلیل نتایج نشان داد که بین میانگین نمرات یادگیری و یادسپاری دانش آموزان آموزش دیده به روش سنتی و آموزش دیده مبتنی بر هوش موسیقیای تفاوت معنی داری وجود دارد. معنا داری پس آزمون ها و میانگین بالای نمرات بیان کننده ی اثر بخشی موسیقی در آموزش ریاضی بوده است.

نویسندگان

لطف اله صابریان بروجنی

کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی