کاربرد روش انتخاب سلسله مراتبی AHP برای اولویت بندی روش های جوشکاری در شرایط متفاوت پروژه

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 602

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

WELDING01_005

تاریخ نمایه سازی: 26 مرداد 1397

چکیده مقاله:

از مباحث بسیار مهم در برنامه ریزی عملیاتی ،انجام مراحل مختلف، ارزیابی روش ها،روابط،معیارها،تجزیه وتحلیل و طبقه بندی و اختصاص درجه اهمیت به پیشنهادها(آلتر ناتیوها) می باشد. در بعضی از برنامه ها به ویژه فرایندهای تخصصی معیارها برای انتخاب روش بهینه کار،ازیک جنس نبوده، مثلا بعضی کمی و بعضی کیفی ،هستند.در عملیات جوشکاری نیز با توجه به تعدد روشهای مختلف نوین،در انتخاب برترین روش معیار های مختلفی مانند اقتصادطرح، میزان تخصص نیروهای موجوددر هریک از روش ها، رعایت حداقل استاندارد فنی، تجهیزات موجود ودر دسترس وسایر شرایط موجود در هر پروژه تاثیرگذارند. انتخاب روشی مناسب برای تصمیم گیری که ضمن در نظر گرفتن معیارهای مختلف وضریب اهمیت آنها، با در نظر گرفتن هدف عملیات، که به اولویت بندی روش های کار مبادرت کند.در انتخاب بهترین روش برای عملیات جوشکاری بسیار مفید است. یکی از روش های بسیار مفید برای نیل به چنین هدفی روش ارزیابی فرایند سلسله مراتب (AHP) می باشد که در این مقاله به بیان مراحل و کاربرد آن در اولویت بندی روش های جوشکاری براساس معیارهای مختلف در هر پروژه، پرداخته شده است.

نویسندگان

مصطفی دبیری

عضوهیات علمی دانشگاه فنی وحرفه ای،دانشکده فنی شهید مفتح همدان

علی رهگشا

کارشناس ارشد مکانیک، دانشگاه فنی وحرفه ای، دانشکده فنی شهید مفتح همدان

سعید زارعی

کارشناس ارشد مکانیک، دانشگاه فنی وحرفه ای، دانشکده فنی شهید مفتح همدان

محمدصادق دبیری

دانشجوی رشته مکانیک خوردرو، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان