بهینه سازی مصرف توان در گره مجازی سازی تابع شبکه

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 318

فایل این مقاله در 17 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

PCCO01_093

تاریخ نمایه سازی: 26 مرداد 1397

چکیده مقاله:

مجازی سازی تابع شبکه از دیدگاه صنعت و دانشگاه بهعنوان یک تغییر مهم در تامین خدمات مخابراتی موردتوجه قرارگرفته است. با جدا کردن توابع شبکه از دستگاه های فیزیکی که بر روی آنها اجرا می شوند، مجازی سازی تابع شبکه پتانسیل این را دارد که هزینه های عملیاتی و سرمایه ای را به طور قابل توجهی کاهش دهد و باعث افزایش سرعت و کاهش زمان سرویس دهی شود. الگوی مجازی سازی تابع شبکه هنوز در مراحل ابتدایی خود است و طیف وسیعی از فرصت ها را برای جامعه تحقیقاتی به منظور توسعه معماری، سیستم ها و برنامه های جدید فراهم میکند. در این زمینه، نوبت گردشی توان کارآمد یک استراتژی به اشتراک گذاری پردازنده است و با هدف بهینه سازی مصرف توان در گره مجازی سازی تابع شبکه به کار میرود. استفاده از این استراتژی باعث کاهش نرخ پردازنده و مصرف توان در گره مجازی سازی تابع شبکه می شود. در این مقاله، گره مجازی سازی تابع شبکه را مورد تحلیل قرار می دهیم و استراتژی نوبت گردشی توان کارآمد را معرفی می کنیم. اجرای ایده بهینه سازی مصرف توان بر روی گره مجازی سازی تابع شبکه را بررسی و از یک مدل برای محاسبه مصرف توان استفاده میکنیم. استراتژی پیشنهادی را با استراتژی نوبت گردشی شبکه- آگاه مقایسه و نتایج را ارایه مینماییم. نتایج حاصل از تحلیل و شبیه سازی نشان میدهند که استراتژی پیشنهادی نوبت گردشی توان کارآمد در مقایسه با استراتژی دیگر، مصرف توان کمتری دارد.

کلیدواژه ها:

استراتژی نوبت گردشی توان کارآمد ، استراتژی نوبت گردشی شبکه-آگاه ، بهینه سازی مصرف توان ، تقسیم بندی نرخ پردازنده ، مجازی سازی تابع شبکه

نویسندگان

الهه احسان پور

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی برق مخابرات، دانشگاه شهرکرد

علی قیاسیان

دکترای مهندسی برق، عضو هییتعلمی دانشگاه شهرکرد