رفتار مکانیکی بتن مسلح شده با الیاف هیبریدی

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 914

فایل این مقاله در 5 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NTEC11_277

تاریخ نمایه سازی: 26 مرداد 1397

چکیده مقاله:

بتن دارای مقاومت فشاری زیاد، عمر طولانی، مقاومت مناسب در مقابل آتش سوزی و قیمت پایین از جمله بارزترین ویژگیهای بتن می با شد. بتن دارای معایبی از جمله پایین بودن مقاومت ک ش شی ا ست و ذاتا مادهی ترد و شکننده میبا شد. م سلح کردن بتن با الیاف که به صورت ت صادفی در تمام حجم بتن پخش می شوند؛ موجب افزایش مقاومت ک ش شی و کنترل ترک خوردگی میشود. رشته های الیاف به طور فعال در محدود کردن عرض ترکها وارد شده و باعث افزایش قابلیت بهره برداری بتن میگردند. در تحقیق حا ضر از الیاف هیبریدی، مخلوطی از الیاف میکرو و ماکرو جهت ت سلیح بتن ا ستفاده گردید. به کارگیری هم زمان الیاف میکرو و ماکرو، بتن را در دو مقیاس میکرو ترکها و ماکرو ترکها مقاوم نموده و باعث بهبود خصوصیات بتن میگردد. به منظور مقایسهی تاثیر الیاف ماکرو و میکرو بر رفتار بتن مسلح شده با الیاف، 7 طرح مختلف بتنی ساخته شد. الیاف مورد استفاده در این تحقیق از جنس پلی استر و پلی الفین اصلاح شده و به میزان ثابت 5 kg/m3 انتخاب گردید. نتایج مقاومت ک ش شی با انجام آزمون برزیلی ن شان میدهد که به کارگیری هم زمان الیاف میکرو و ماکرو در بتن تاثیر بیشتری بر مقاومت کششی دارد. بیشترین افزایش مقاومت کششی نسبت به طرح شاهد، به میزان 66 درصد بوده است. به طور متو سط ا ضافه نمودن الیاف میکرو و ماکرو به طور هم زمان به بتن موجب افزایش 87 در صدی در مقاومت خم شی بتن الیافی نسبت به نمونه شاهد گردیده است.

نویسندگان

روح اله رستمی نجف آبادی

دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی نساجی

محمد ذره بینی

دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی نساجی

خالد سنگین آبادی

دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی عمران

داوود مستوفی نژاد

دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی عمران