تاثیر خواص فیزیکی و مکانیکی پارچه بر روی قالب پذیری پارچه های تاری پودی

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 877

فایل این مقاله در 5 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NTEC11_150

تاریخ نمایه سازی: 26 مرداد 1397

چکیده مقاله:

پارچه سطحی است دارنده خواص مطلوب نساجی، بدین معنا که انعطافپذیر و شکل پذیر است. بر همین اساس یکی از خصوصیاتی از پارچه که مورد توجه خاص متخصصین نساجی و پوشاک میباشد، قالب پذیری و یا فرم سه بعدی پذیری پارچه است. در حال حاضر، گسترده ترین روشی که برای تغییردادن پارچه از حالت دوبعدی به یک پوشاک سه بعدی استفاده میشود، تکنیک بریدن تکه پارچه ها و دوختن آنها به یکدیگر است. بی تردید هر چه سه بعدی شدن بدون درز در پارچه میسر گردد، رضایتمندی در مراحل دوخت و دوز ساده تر و خوشایندتر است. بنابراین بررسی قالب پذیری پارچه ها و شناخت عوامل تاثیرگذار بر این صفت از خواسته های صاحبان صنعت پوشاک است. در این تحقیق، هدف تاثیر پارامترهای پارچه بر میزان و مطلوبیت قالب پذیری آن میباشد که برای انجام آزمایش قالب پذیری دستگاهی به این منظور طراحی و ساخته شده است. نتایج بدست آمده از داده های آزمایشی و آماری نشان داد که طول خمش و مدول برشی پارچه روی قالب پذیری پارچه های تاری-پودی تاثیر دارد به طوری که با کاهش طول خمش و مدول برشی پارچه، قالب پذیری افزایش می یابد و همچنین با کاهش تراکم نخ های تار و پود قالب پذیری افزایش پیدا می کند. طرح بافت و یا به عبارتی دیگر آزادی حرکت نخ های پارچه از عوامل موثر دیگر بر قالب پذیری پارچه های تاریپودی- است. مثلا بافت سرژه 3/1 z بدلیل آزادی حرکت نخ ها از قالب پذیری بیشتری نسبت به بافت تافته برخوردار است.

کلیدواژه ها:

پارچه های تاری پودی ، تراکم تاری و پودی ، مدول برشی ، طول خمش و قالب پذیری

نویسندگان

اکبر ورمزیار

دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه یزد، یزد، ایران، صندوق پستی ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ ۲دانشیار

علی اصغر علمداریزدی

دانشیاردانشکده مهندسی نساجی دانشگاه یزد یزد ایران